You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

09
lis
09
lis

Neobvyklá betonová konstrukce vytvarovaná kompletně se systémem DUO

9. 11. 2018


Tisková zpráva

9. 11. 2018
Velká Británie
  • Tisková zpráva (cz)
  • 5 204 znaků (bez mezer)
  • 6 x foto
  • 56.4 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Betonový dům, Sussex, Velká Británie

V loňském roce vznikla ve východním Sussexu v běžné obytné čtvrti výjimečná betonová konstrukce. Jednopodlažní budova navržená stavitelem Adrianem Corrigallou je jeho první stavbou vybudovanou z vlastního podnětu. Zároveň se jedná o první obytnou budovu ve Velké Británii bedněnou systémem univerzálního bednění DUO. Pro techniky PERI bylo největší výzvou najít rovnováhu mezi splněním architektonických požadavků a možnostmi systému DUO.

V mnoha směrech se projekt rozchází s tradičními stavebními metodami. Správně zvolené bednění zde určovalo pravidla pro stavební techniku. U tohoto projektu nebyla celá konstrukce z monolitického betonu zhotovena z konvenčního dřevěného a těžkého ocelového bednění, ale ze systému DUO – bednění vyrobeného výhradně z technopolymerů. Tento systém je běžně nasazován při budování menších, jednodušších konstrukcí jako efektivní alternativa k těžkým systémům. Betonový dům ale není žádnou jednoduchou konstrukcí, nýbrž disponuje různými výškami podlah a nepravidelnými úhly. U tohoto projektu bednění DUO dokázalo, že systémové bednění zvládne mnohem více.

Provedení stavby

Od začátku bylo navrženo nasazení panelů DUO jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze – tedy pro bednění stropů, sloupů a stěn. Na stavbu celé budovy bylo nasazeno celkem 355 panelů bednění, které byly 30 – 35krát opětovně použity. Stěny byly zhotoveny ve 29 betonářských záběrech s výškou betonáže od 2,30 m do 3,80 m. Stojky PERI PEP Alpha tvořily podepření betonových stropních desek s rozlohou 345 m², které byly betonovány v 5 úsecích. Jak snadno mohou být se systémem DUO vytvořeny jednoduché konstrukce, se ukázalo při betonáži 0,30 m a 1,40 m vysokých lomů a zkosených čelních hran stropních desek. Při jejich provádění nebylo třeba žádných detailních technických výkresů.

Správně zvolené lehké bednění

Lehké díly bednění, z nichž největší panely neváží více než 25 kg, byly pro tuto stavbu ideální s ohledem na polohu a omezený prostor staveniště. Tým na stavbě mohl s panely manipulovat ručně, nebylo nutné použití jeřábu.
Využití systému DUO přineslo také logistické výhody mimo staveniště. Vzhledem k nízké hmotnosti panelů bylo zapotřebí pouze tří nákladních vozidel pro přepravu materiálu ze skladu PERI na stavbu. Tím mohl být značně zredukován objem přepravy ze stavby a na stavbu, zásadně sníženy náklady na dopravu a v neposlední řadě usnadněno vyložení a naložení dopravních prostředků.  

Univerzální lehké bednění splnilo představu stavitele o snižování množství stavebního odpadu. Všechny suroviny použité pro výrobu systému DUO jsou 100% recyklovatelné a opakovaně použitelné pro výrobu nových panelů. Tento bednicí systém je tak trvalou alternativou k běžnému bednění.

Projektové řešení s betonem Resilia

Pro rovnoměrné uložení betonu do složitého tvaru nasazeného bednění bez dodatečného vibrování byla použita směs samozhutnitelného betonu Resilia s přidanými vlákny. Svou konzistencí působí směs Resilia větším tlakem než běžný beton. Bednění DUO je dimenzováno pro maximální tlak betonu 50 kN/m². Aby nedošlo k překročení tohoto maxima, muselo probíhat lití betonu velmi kontrolovaně, zejména proto, že se jednalo o směs vyrobenou speciálně pro tento projekt, která nebyla dosud s tímto bedněním a těmito betonářskými deskami použita.

Zpoždění v procesu betonáže může ovlivnit konkrétní výsledek. V tomto projektu bylo toto riziko minimalizováno pravidelnými dodávkami betonu z blízké betonárky. Kromě toho bylo množství betonu dodané pro každý záběr přesně přizpůsobeno počtu nasazených panelů DUO. Celkově byla použitá směs betonu velmi dobře přizpůsobena k nasazenému bednění tak, aby bylo možné dosáhnout požadovaného, jedinečného výsledku.