You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
srp
01
srp

Most s rekordní délkou úspěšně dokončen se systémy PERI

1. 8. 2019


Nový most Pumarejo, Barranquilla/Atlántico, Kolumbie

Nový zavěšený most přes řeku Magdalena má celkovou délku 2,3 km. Technici PERI vypracovali návrh bednění a lešení přesně podle požadavků tohoto náročného projektu. Toto řešení bylo založené na souběžné výstavbě pylonů, mostních pilířů i mostovky. Mnohostrannost systémů bednění a lešení a možnost kombinace se stavebnicí pro inženýrské stavby VARIOKIT umožnily zkrácení doby montáže i u složitých tvarů.

Nový most Pumarejo vytvoří rozsáhlé řešení pro překlenutí řeky Magdalena v Barranquilla. S rozpětím 380 m, šířkou mostovky 38 m a zavěšením na dvou 80 m vysokých pylonech je jedním z nejreprezentativnějších staveb v Kolumbii.

Šest jízdních pruhů, dva postranní pruhy pro cyklisty a jeden pro chodce zvyšují bezpečnost této velmi frekventované silnice. Komfort a bezpečnost těžkých vozidel při obousměrné jízdě zlepšuje také šířka jízdních pruhů, která činí 4,50 m. Ve srovnání se starým mostem s průjezdní výškou pouhých 16 m umožní větší průjezdní výška 35 m u nového mostu v budoucnosti provoz na řece také větším lodím. Povede to nejen ke zvýšení kapacity přístavu pro obchod, ale také ke zlepšení konkurenceschopnosti celé země. Po řece Magdalena se pak budou moci pohybovat také lehce ovladatelné nákladní lodě, například lodě převážející sypký materiál a tankery s nosností od 15 000 t až do 35 000 t, které poplují do vnitrozemských přístavů v regionu Barranquilla.

Hospodárné řešení bednění pylonů a mostovky

U tohoto velkého projektu musely probíhat přípravné práce na dvou částech zároveň. Jednou částí bylo zhotovení pilířů včetně hlavic a druhou výstavba mostovky s pomocí cca 23 000 m2 velké konstrukce z podpěrného lešení.

Pro bednění mostních pilířů s výškou do 35 m a obou 80 m vysokých pylonů byly vytvořeny sestavy z překládaných lávek CB 240 a stěnového bednění TRIO, které byly přemísťovány vcelku s pomocí jeřábu. Vzhledem k velkým sestavám nebylo nutné pro jednotlivé 5 m vysoké betonářské záběry používat jeřáb příliš často. V místě pilířových hlav sloužily jako spolehlivá podpěrná konstrukce pracovní plošiny příhrady ze systému VARIOKIT.

Téměř 990 m dlouhé nájezdy na most a mostovka komorového průřezu byly zhotoveny s pomocí přesně přizpůsobeného bednění ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. Ideálně navržené únosné podpěrné konstrukce s výškou mezi 5 m a 22 m, v místech krajních polí mostu, byly tvořeny podpěrnými věžemi z lešení PERI UP Flex a podpěrného systému ST 100. Lešení PERI UP sloužilo kromě toho jako schodišťový výstup pro bezpečné dosažení pracovišť ve vyšších úrovních.

Snadná dosažitelnost a podpora na stavbě

Firma PERI dodala pro stavbu mostu celkový balíček služeb, který se skládal z projektového řešení s ideálně sladěnými systémy bednění, lešení, šplhavými a podpěrnými systémy a velkého množství služeb probíhajících přímo na stavbě.

Montážní mistři z firmy PERI pomáhali přímo na stavbě s efektivním nasazením systémového zařízení PERI po celou dobu trvání projektu. S projektovým vedením přímo na místě mohl tým stavby realizovat projekt v celé jeho komplexnosti přesně podle daného časového harmonogramu.