You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

03
čvn
03
čvn

Vysoká kvalita v plynulém 2týdenním taktu

3. 6. 2013


Tisková zpráva

3. 6. 2013
Parma, Itálie
  • Tisková zpráva (cz)
  • 4 663 znaků (bez mezer)
  • 4 x foto
  • 37.2 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Obilná sila, , Parma, Itálie

Před nedávnem dokončených devět obilných sil ční do výšky 52 m. Díky nim byla skladovací kapacita Molino Agugiaro & Figna in Collecchio u Parmy značně zvětšena. Vzájemně spojená kruhová sila s vnitřním průměrem 7 m a tloušťkou stěny 25 cm stojí na železobetonovém základu vysokém 5,45 m. V budoucnosti bude v silech uskladňováno až 1 350 t pšenice. V průběhu výstavby samotných sil vznikla i v nově budované vedlejší budově zařízení na čištění a mletí s produkcí 30 t denně.

Zmenšení materiálových zásob

Pro dodržení napjaté doby výstavby v trvání 8 měsíců a pro její optimální průběh zkombinovali technici PERI systém překládaných lávek CB s poloviční zásobou bednění do kompletního pracovního podlaží. Tím bylo možné docílit rychlého a plynulého  postupu prací – armování, obedňování, betonáž – s menší potřebou materiálu. Koncepce se 16 šplhavými záběry s výškou betonáže 3,25 m zohlednila disponibilitu pouze jediného jeřábu a skutečnost, že nebylo možné pracovat nonstop.

Překládaný lávkový systém CB zaručuje bezpečnou práci se stěnovým bedněním v jakékoliv výšce. Dobře promyšlená konstrukce spojuje snadnou manipulaci s rychlým přemísťováním a přizpůsobování různým tvarům stavby bez jakýchkoliv problémů. Velká nosnost konzol umožňuje osazení velkých sestav lešení – tím je šetřeno nákladné kotvení a zároveň čas potřebný pro přemístění. U systému CB 240 se sklopné nosníky připojí ke konzolám s pomocí pojízdného vozíku s ozubenou lištou uloženého na válcích s vřeteny. Zpětným chodem se vozík posune o cca 75 cm a vzniká tak průchodná volná pracovní plocha před bedněním. Podlaha lávky CB 160 je široká pouze 1,60 m – v tomto případě se bednění, připevněné pomocí upínacího zařízení a vřeten, odklápí.

Předem smontované, připravené k nasazení

Pro obednění stěny sila sloužily panely nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24, jejichž plášť byl pomocí tvarovacích vložek přesně přizpůsoben zaoblení s vnitřním poloměrem 3,50 m a vnějším 3,75 m. Tyto panely byly smontovány v montážní hale PERI a dodány na stavbu již připravené k okamžitému nasazení. S pomocí kloubových spojek bylo možné bednicí panely únosně spojit a snadno umístit. Prováděcí plány PERI zohlednily i efektivní postup odbedňování v rámci styčných míst mezi sily.

Bezpečně přístupné

88 překládaných lávek CB s konzolami CB 160 na vnitřních a CB 240 na vnějších stranách tvořilo kompletní pracovní podlaží. Společně s následnými lávkami na konzolách CB a lešením pro betonáž na vnitřním bednění byla zajištěna optimální bezpečnost a přístupnost ve třech rovinách. Koncepce bezpečnosti a přístupnosti byla doplněna nasazením ocelového schodiště ze systému modulového lešení PERI UP Rosett Flex. Vytvořením 10sloupkové věže mohl být přístup rychle přizpůsoben až do konečné úrovně schodiště ve výšce cca 40 m. Lehké jednotlivé stupně byly rychle a bez pomoci nářadí položeny na schodnice: okamžitě při montáži zapadají do ozubení a zajistí se.

Šířka stupňů ocelového schodiště PERI UP Rosett Flex 1,00 m a samostatné podesty vytvořily dostatek prostoru i při protisměrném provozu. Únosnost této schodišťové konstrukce je dimenzována na 3 kN/m². Zarážky na podestách a uzavřené stupně schodišťových ramen spolehlivě brání pádu malých dílů.