You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

10
dub
10
dub

Optimální návrh bednění a lešení pro rychlý a bezpečný postup stavby

10. 4. 2018


Tisková zpráva

10. 4. 2018
Zadar, Chorvatsko
  • Tisková zpráva (de | en)
  • 6 468 znaků (bez mezer)
  • 8 x foto
  • 76.2 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Terminál pro cestující Zadar - Gaženica, Chorvatsko, Zadar, Chorvatsko

Firma PERI Chorvatsko navrhla a dodala pro stavbu nového terminálu v přístavu Gaženica obsáhlé řešení pro bednění a lešení od jednoho dodavatele. Nasazené systémy byly optimálně vzájemně přizpůsobené a přispěly svými efektivními pracovními postupy k bezpečnému provedení a především úspoře času. Přísné požadavky na bezpečnost práce a kvalitu povrchu betonu mohly být dodrženy na celé stavbě i u vysokého podepření.

Trajektový přístav v Gaženici je pouze 3 km vzdálen od centra chorvatského města Zadar. Toto nové přístaviště velmi uleví přístavu v historické části města, která je zahrnuta do kulturního dědictví UNESCO. Nový terminál pro cestující na pobřeží Jaderského moře v turisticky atraktivním regionu se vzhledem k větší kapacitě přistávacích můstků pro trajekty a mezinárodní lodní dopravu stane i novým přístavem pro velké křižníky. Po dokončení budou moci v novém přístavu zakotvit také lodě s délkou přes 400 m. Na celkové ploše 25 000 m² vzniká v průběhu stavebních opatření dvoupatrový trajektový a osobní terminál.

Kruhové sloupy ve tvaru V v nejlepší kvalitě pohledového betonu

Velkým a technicky náročným konstrukčním prvkem skeletové stavby terminálu jsou 10,30 m vysoké kruhové sloupy, které jsou nakloněny k sobě ve tvaru V a vytváří vstupní část budovy terminálu.

Na zhotovení kruhových sloupů s 60stupňovým sklonem, s průměrem 95 cm a 100 cm, byly použity speciální sestavy z ocelového, kruhového, sloupového bednění SRS, které umožňuje vytvoření velmi kvalitních povrchů. Pro podepření prvního, 6 m vysokého, betonářského záběru byly nasazeny ocelové závory SRU a vřetena ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. Pro betonáž druhého záběru vytvořil tým na stavbě pracovní plošinu na podpěrné konstrukci z lešení PERI UP Flex, které je možné v modulu po 25 cm flexibilně přizpůsobit šikmým kruhovým sloupům umístěným v prostoru. Schodiště PERI UP Flex sloužila pro bezpečný přístup na pracoviště.

Obdélníkové sloupy skeletové stavby byly betonovány s využitím sloupového bednění PERI TRIO. Vzhledem k vysokému odváděnému tlaku čerstvého betonu bylo možné sloupy, vysoké 5,50 m, betonovat v jednom betonářském záběru. Systém bednění TRIO umožnil rychlou montáž a snadné přemístění bednění z jednoho sloupu na druhý.

DUO a TRIO – „neporazitelná dvojice“

Základy a boční stěny průvlaků byly bedněny univerzálním systémovým bedněním DUO. Vzhledem k nízké hmotnosti jednotlivých dílů a snadné manipulaci probíhala montáž a přemísťování bednění velmi rychle a bez potřeby nasazení jeřábu. V případě potřeby bylo možné snadno vyměnit celý plášť bednění přímo na stavbě – bez speciálního nářadí. Železobetonové stěny jádra budovy byly bedněny rámovým bedněním TRIO. Předností tohoto systému je kromě jiného možnost přemísťování celých sestav panelů v celku jeřábem, což šetří cenný pracovní čas na stavbě. Také minimální množství jednotlivých dílů a univerzální zámek BFD usnadňují a urychlují montáž bednění s tímto osvědčeným rámovým systémem.

Systémové bednění stropů – i u vysokých průvlaků

Pro bednění železobetonových stropů atria byl z důvodu velké výšky a zvláštní konstrukce budovy zkombinován systém nosníkového stropního bednění MULTIFLEX s podpěrným lešením PERI UP Flex. Libovolné uspořádání nosníků bednění GT 24 a VT 20 umožňuje flexibilní přizpůsobení stropního bednění různým půdorysům. U vysokého zatížení a velkých rozpětí byl velmi únosný příhradový nosník GT 24 nasazen jako dvojitý spodní nosník. Také flexibilní systém podpěrného lešení PERI UP se dal půdorysně přizpůsobit různým tvarům a zatížením – od podpěrných věží s rozměry 25 cm x 25 cm až k prostorovému lešení 4 m x 4 m. Panelové stropní bednění SKYDECK umožnilo rychlé bednění stropů mezi průvlaky. Kromě snadné a rychlé montáže přesvědčil systém především možností časného odbednění. Panely a podélné nosníky byly s použitím padacích hlav velmi rychle k dispozici pro další betonářské záběry. Pouze stojky s padacími hlavami a krycí lišty podepírají i nadále konstrukci. Tento systém odbedňování šetří čas a snižuje zásoby materiálu na stavbě.