You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

03
čvn
03
čvn

Nestandardní řešení betonových podzemních nádrží se systémem VARIOKIT

3. 6. 2019


OTMS Tank Farm, Saldanha, Jihoafrická republika

Velikost 24 fotbalových hřišť, výška 17 m a místo celkem pro 13,2 milionů barelů ropy: V jihoafrické oblasti Saldanha Bay vzniklo obrovské úložiště ropy s dvanácti nádržemi, každá o velikosti 110 m x 110 m. Zadavatel z firmy WBHO Construction Ltd. zapojil techniky PERI do projektu hned v jeho počátku, takže mohla být již ve fázi plánování projektu společně vytvářena řešení pro doslova gigantickou úlohu. Nejvýhodnějším projektovým řešením se ukázalo být nasazení bednicího vozu VARIOKIT, doplněného speciálně vyvinutými ocelovými konstrukčními díly.

Především poloha oblasti Saldanha Bay v Jihoafrické republice činí úložiště ropy zajímavým pro investory. Umístění přesně mezi Atlantským a Indickým oceánem umožňuje projektu OTMS rychlý dosah ke všem trhům v Americe, Evropě i Asii.  

Severozápadně od Kapského Města vznikl proto milionový projekt pro uskladnění ropy. V průběhu tří let bylo přesunuto celkem 1,5 mil. m³ zeminy a uloženo 150 000 m³ betonu.

Velká výzva – nestandardní řešení

Stropní deska nádrže o velikosti 110 m x 110 m nemohla být ve výšce 17 m prováděna hospodárně běžným způsobem. Již v přípravné fázi projektu se zadavatel zakázky WBHO rozhodl pro spolupráci s firmou PERI a společné hledání optimálního postupu výstavby. Místo běžného řešení stropního bednění navrhli technici PERI variantu s bednicím vozem přejatou z mostních staveb. Bednění vytvořené ze stropních stolů bylo přitom podepřeno konstrukcí z příhradových nosníků ze systému VARIOKIT.

Toto prováděcí řešení s bednicím vozem umožnilo již jeden den po betonáži spuštění a přesunutí o 8 m do dalšího záběru. Velká únosnost systému VARIOKIT se přitom postarala o potřebné podepření betonového stropu až do jeho dostatečného vytvrdnutí. S pouhými 7 sestavami bednění mohlo být v každém betonářském záběru zhotoveno 880 m² stropních desek na nádrž v pravidelných 5denních taktech nezávisle na použití jeřábu.

Co se nehodí, bude upraveno a přizpůsobeno

Betonové stropy nádrží jsou podepřeny celkem 2 400 betonovými sloupy s průřezem 50 cm a 60 cm, které jsou rozmístěné šachovnicově uvnitř nádrží v pravidelných vzdálenostech po 8 metrech. Jejich zhotovení vyžadovalo speciální řešení: vzhledem k vysokým sloupům se ukázalo být běžné provedení spodního bednění příliš nestabilní. Před dalším nasazením muselo být umožněno čištění a ošetření separačními prostředky postaveného 17 m vysokého sloupového bednění, protože pro jeho pokládání nebyl ani dostatečný prostor, ani čas. Z tohoto důvodu vyvinula firma PERI společně s prováděcí stavební společností WBHO Construction prototyp bednění 1:1 a dostatečně ho otestovala ještě před zahájením samotné stavby. Výsledkem důkladného testování bylo zpevnění jednotlivých polovin sestav bednění kruhových sloupů SRS příhradovými nosníky. Pracovní plošiny umožnily čištění a olejování postaveného bednění. Tento dosud zcela nový postup pro betonové sloupy se ukázal být velmi efektivním. Na stavbě tak mohlo být týdně zhotoveno až 40 betonových sloupů najednou.

Projektové řešení se systémem TRIO zajišťuje dodržení nákladů

Pro výrobu svislých stěn nádrží vsadila realizační firma na speciální řešení s panely rámového bednění TRIO. Zadáním pro zhotovitele bylo použít místo běžného dřevěného pláště bednění ocelová deska s tloušťkou 4 mm. Pro udržení investičních nákladů v požadovaných mezích byly na zadní stranu této desky navařeny distanční vložky předtím, než byla přinýtována k rámům TRIO. Realizační firmě tak mohlo být nabídnuto řešení, u kterého se mohly rámy odebrat z nájemního skladu firmy PERI, a musel být dokoupen pouze plášť bednění (ocelová deska).
Pro přemístění modulů TRIO byl zhotoven a dodán speciální nosník, aby bylo možné přesunout celé sestavy stěnového bednění až do 75 m² najednou jeřábem. Při nasazení 3 300 m² panelů TRIO byly stěny nádrží, všechny stěny čerpací stanice a betonové opláštění potrubí bedněny rychle a hospodárně.

Building Information Modeling optimalizuje stavební postup

V průběhu výstavby bylo pro všechny účastníky projektu stále k dispozici velké množství důležitých informací. 3D modely usnadnily koordinaci na stavbě a umožnily rychlé a spolehlivé prováděcí a kontrolní činnosti. Informace, které byly stále na stavbě k dispozici, umožnily provádění prací přesně podle daných kontrolních seznamů. To zajišťovalo optimalizované pracovní postupy a plynulé přechody mezi jednotlivými takty, ze kterých v konečném výsledku profitoval průběh stavby celého projektu.

Na stavbě byli neustále k dispozici koordinátoři projektu z firmy PERI, kteří prováděcím firmám předávali své dlouholeté, praktické zkušenosti a znalosti. Šéfmontéři PERI zajišťovali podle potřeby zaškolení personálu na stavbě pro bezpečnou manipulaci s nasazenými systémy a postupy týkající se tohoto projektu.