You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
zář
01
zář

Maximální efektivita při bednění stěn

1. 9. 2017


Tisková zpráva

1. 9. 2017
  • Tisková zpráva (cz)
  • 6 356 znaků (bez mezer)
  • 7 x foto
  • 81.1 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

PERI MAXIMO slaví 10leté výročí

Rámové bednění MAXIMO, které bylo poprvé představeno v Mnichově na veletrhu Bauma 2007, přesvědčuje také po deseti letech svou velkou hospodárností. Především spínání z jedné strany, které bylo firmou PERI vyvinuto před 10 lety, vede ke značné úspoře personálu a tím i snížení pracnosti a nákladů. Technici PERI oblast použitelnosti tohoto systému neustále rozšiřují. Proto je MAXIMO k vidění na mnohých stavbách po celém světě.

Úspěch tkví v mimořádné efektivitě systému a velmi flexibilním použití. Montáž spínání z jedné strany jedním pracovníkem vede ke znatelným úsporám času při pracovních úkonech. Kónický tvar spínací tyče MX umožňuje nasazení bez nutnosti použití distančních trubiček a kónusů. Tloušťka stěny se předem nastaví na spínací tyči. Další čas šetří systematizovaný modul spínání: spínací místa jsou u všech panelů bednění umístěná soustředně a musí být obsazena. Usnadňuje to manipulaci, protože odpadá uzavírání nevyužitých spínacích míst.

Od uvedení na trh ke stále dokonalejšímu systému

V minulých letech vyvinula firma PERI pro toto bednění různé systémové doplňky. Před nedávnem byl zaveden jako alternativa únosnější systém spínání MX 18 umožňující rychlejší betonáž. Rámové a víceúčelové panely, vnitřní a vnější rohy a šachtové rohy jsou nyní k dostání také ve výškách 3,00 m a 3,60 m. U velkých světlých výšek, např. v komerční výstavbě nebo u současné bytové výstavby, to vede k další úspoře času.

Bezpečnou práci na bednění zajišťuje od roku 2016 nový konzolový systém MXK. Modulová pracovní lávka může být nasazena jak na systém MAXIMO, tak také na stěnové bednění TRIO. Lehké systémové díly mohou být snadno montovány přímo na zemi bez použití nářadí a pomoci jeřábu.

V průběhu let vedly všechny další systémové doplňky a optimalizace systému bednění, stejně jako cenné zkušenosti z různých realizací a požadavků uživatelů, k neustálému zlepšování systému.

MAXIMO v České republice

Naše pobočka uvedla systém MAXIMO 270 na trh hned po jeho představení na veletrhu Bauma v roce 2007. Úplně první nasazení bylo na stavbě Westgate Explora v Praze v Nových Butovicích. V dalších letech jsme MAXIMO doplnili o výšku 330 cm. V letošním roce jsme se rozhodli přejít na výškové moduly 300 a 360 cm, které mnohem lépe pokrývají potřeby současného trhu.

Osvědčené na celém světě

Nesčetná úspěšná nasazení dokazují efektivitu systému MAXIMO po celém světě. Výkonnost PERI MAXIMO je obrovská a umožňuje velké množství realizací od sklepů rodinných domů až po stavbu muzea s vysokými nároky na vzhled betonu. Uvedené referenční stavby ukazují mnohostrannost systému bednění PERI MAXIMO.

Tunel na státní silnici 99, Seattle, USA

Jeden z největších tunelových razicích strojů na světě se „provrtával“ pod Seattlem. Tunel pro automobily pod americkým milionovým městem nahradí stávající Alaskan Way viadukt, který byl vybudován v roce 1950. V budoucnu se počítá s denním průjezdem dvoupatrového tunelu s délkou 3,2 km cca 110 000 vozidel. Při výstavbě tunelu byl využit také systém PERI MAXIMO. S rámovým bedněním byly betonovány stěny spodní vozovky, které tvořily zároveň opěry pro vrchní komunikaci. Dvě sady bednění MAXIMO zajišťovaly rychlou a efektivní betonáž 4,50 m vysokých stěn.

Obytný komplex Severní nádraží, Vídeň, Rakousko

Na ploše dřívějšího Severního nádraží ve Vídni byly postaveny dvě osmipatrové obytné budovy s celkem 182 bytovými jednotkami. S PERI MAXIMO bylo možné dodržet napjatý časový harmonogram, který počítal se zhotovením hrubé stavby za pouhých 10 měsíců. Přesné uspořádání spár a spínacích míst umožnilo také splnění všech požadavků na výrobu kvalitního pohledového betonu na stěny. Časová úspora 25 % (při zásobě na 800 m²) vznikající spínáním bednění z jedné strany přesvědčila zákazníka a pomohla i přes vysoké požadavky učinit projekt hospodárným.

Humboldt Forum, Berlín, Německo

Při nové výstavbě Městského zámku v Berlíně bylo nasazeno celkem 6 000 m² rámového bednění MAXIMO. 180 m dlouhá, 129 m široká a 35 m vysoká budova s barokním vzhledem má 70 m vysokou kupoli. V nové dominantě Berlína budou umístěny mezinárodní historické sbírky a různé exponáty. Kromě rychlého přemísťování bednění PERI MAXIMO a dodržování všech požadavků chválil zákazník především podporu a pomoc přímo na stavbě a flexibilní a operativní spolupráci s techniky PERI.