You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

28
čvn
28
čvn

PERI na baumě: inovativní řešení pro inženýrské stavby

28. 6. 2022


Tisková zpráva

28. 6. 2022
  • Tisková zpráva (en|de)
  • 12 274 znaků (bez mezer)
  • 12 x foto
  • 86.0 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Výrobce bednění a lešení představuje novinky pro inženýrské stavby

Výstavní hala PERI v severní části výstaviště (stánek FN 719) v Mnichově se otevře návštěvníkům v termínu od 24. do 30. října 2022 pod heslem „Vytvářet budoucnost“. Kromě působivých exponátů, živých ukázek, osobních setkání a informačních akcí nabídne také mnoho dalších překvapení. Firma PERI představí například inovace z oblasti šplhavého bednění a další vývoj systémů pro inženýrské stavby.

Ať už jde o výškový dům, tunel, most nebo pilíř, na baumě 2022 ukáže firma PERI jedinečné exponáty pro využití u dopravních staveb, které trvale zvyšují bezpečnost a efektivitu práce. Při rozhovorech s našimi odborníky se mohou návštěvníci navíc přesvědčit o promyšlených technických řešeních firmy PERI, která umožňují realizaci i těch nejnáročnějších stavebních projektů. Návštěvník si může přímo na místě vyzkoušet také digitální nástroje, které doplňují celé portfolio výrobků.

Převratný vývoj s inovativním šplhavým systémem
Bezpečně a zároveň efektivně do výšky postupují návštěvníci výstavní haly PERI díky inovacím v oblasti šplhavé techniky. Systém RCS MAX, další vývoj osvědčeného kolejnicového šplhavého systému RCS, je pro PERI skutečným úspěchem.

Nové konstrukční díly, hydraulický agregát RCS MAX a šplhací kolejnice RCS MAX, jsou bez problému kombinovatelné se stávajícími díly systému RCS a zajišťují tak optimální nasazení. V popředí letos stojí šplhací kolejnice C a CL, jejichž hydraulický válec je pevně spojen se systémem a pohybuje se společně s ním. Díky tomu jsou složité přestavby minulostí, což šetří drahocenný čas a náklady na stavbě. Svislá zatížení mohou být přenášena pomocí šplhavé botky do spodního hotového taktu, čímž se urychluje betonáž. Zkrácením cyklů hydraulického válce potřebuje systém RCS MAX také k přesunu do další pozice méně úkonů.

Inovativní šplhavý systém PERI nastavuje nová pravidla i v oblasti bezpečnosti tím, že decentralizované hydraulické zařízení umožňuje synchronizované šplhání všech plošin. Volné hrany s možností pádu z výšky jsou vyloučené a eliminují se tak i potenciální zdroje rizik pro personál na stavbě. Chytré funkce jako spínač mrtvého muže, automatické přerušení práce při přetížení a kolizi nebo nouzový vypínač na každé plošině doplňují promyšlenou koncepci bezpečnosti. S pomocí světelného signálu na hydraulickém agregátu RCS MAX a zobrazovacího zařízení je možné sledování procesu šplhání po celou dobu. 

Složité tvary se standardizovaným šplhavým systémem
Překládaný systém SCS představuje návštěvníkům veletrhu další inovativní řešení v oblasti šplhavé techniky. Standardizovaný konzolový systém pro jednostranné i oboustranné nasazení je založen na principu stavebnice a umožňuje tak optimální využití při speciálních požadavcích a tvarech. Zejména díky kombinovatelnosti s díly stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT a lešením PERI UP, stejně jako malému množství konstrukčních dílů, je šplhavý systém efektivním a flexibilním řešením pro inženýrské stavby. 

Předem smontované lávky systému SCS jsou rychle připravené k nasazení v různých oblastech, ať už se jedná o pozemní stavbu, přehradu, hlavici pilíře nebo tunel. Vysoká únosnost zajišťuje rychlý postup stavby po menších šplhavých taktech. Dvě samostatné konzoly mohou vytvářet spolu se stěnovým bedněním PERI sestavu, kterou lze přemístit s pomocí jeřábu. Nasazeno může být nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24 nebo rámová bednění TRIO a MAXIMO.

Systém SCS se navíc vyznačuje jednoduchou montáží konzol, které lze v případě potřeby doplnit následnou lávkou. Široké pracovní plošiny umožňují svým vodorovným vyrovnáním lávek bezpečnou práci na rovných, šikmých i zakřivených stěnách.

Návštěvníci výstavní haly se mohou mimo jiné těšit také na jeden prvotřídní exponát. Šplhavý systém SCS bude předváděn na replice pilíře jedné z nejzajímavějších současných dopravních staveb v Německu – 485 m dlouhého mostu přes údolí Filstal v Mühlhausenu in Täle. Tato stavba je součástí vysokorychlostní trati mezi městy Wendlingen a Ulm a ve výšce 85 m spojuje, jako jeden z nejvyšších železničních mostů Německa, tunel Boßler na severu s tunelem Steinbühl na jihu. Železniční tratě vedou po dvou samostatných mostech a jsou podepřeny mostními pilíři s hlavicemi ve tvaru Y.  Při náročném vytváření sloupových hlavic se o přenos zatížení postaraly mimo jiné také pracovní lávky ze systému SCS.

Další možnosti nasazení díky vhodným konstrukčním dílům
Díly VGK nabízejí nové možnosti nasazení v oblasti pozemních a dopravních staveb. Kromě použití jako římsové konzoly umožňují nyní ještě flexibilnější využití konzolových řešení. Zejména u hlavic pilířů nebo složitých tvarů může být VGK použito jako lehká pracovní lávka u stěn nakloněných dopředu nebo dozadu. Lávky jsou k dispozici ve třech různých šířkách, což umožňuje splnění nejrůznějších požadavků. Pronajímatelné standardní díly VARIOKIT činí systém obzvláště hospodárným.

Konzola VGK může být nyní použita i jako pracovní lávka u pozemních staveb. Pro bezpečný průběh stavby lze poměrně lehké komponenty předem smontovat na zemi a jako celek zavěsit na konstrukci. Na uzavřené pracovní lávky je navíc možné umístit armovací lešení. Práce tak mohou být prováděny ze zabezpečené pozice, což eliminuje použití fasádního lešení.

Všechna konzolová řešení VGK jsou typově ověřená a schválená. S nástrojem pro navrhování VGK se PERI dále ubírá směrem k digitálnímu stavění a podporuje uživatele při samostatném zpracování návrhů a určování řešení.

Hospodárný tunelový bednicí vůz na principu stavebnice
Firma PERI představí návštěvníkům výstavní haly také tunelový bednicí vůz VTC na jednom z exponátů, který napodobuje skutečný projekt. Tunelový bednicí vůz se skládá z dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT a nabízí tak uživatelům velkou míru flexibility. V kombinaci s promyšlenými službami zde firma PERI demonstruje, jak lze nalézt řešení, která jsou přizpůsobená stavbě a individuálně konfigurovatelná.

Rychlejší přemostění metodou vysouvání po taktech
Pro zájemce o mostní konstrukce vystavuje společnost PERI na veletrhu bauma atraktivní řešení bednění se zařízením vyvinutým k vysouvání po taktech VARIOKIT VIL. Systém se používá k efektivnímu zhotovení vnějšího, vnitřního a stropního bednění mostů, které je prováděno metodou vysouvání po taktech.

Optimalizovaný bednicí a odbedňovací mechanismus stropního bednění se systémem padací hlavy umožňuje rychlé opětovné nasazení bednění u časově náročných prací v průběhu stavby a urychluje tak pracovní postupy. Díky křížovým sklopným hlavám je možné stropní stojky z pojízdného stropního bednění VIL jednoduše vyklopit směrem vzhůru a nemusí být přemísťovány ručně. Po přesunu se uvedou padací hlavy bednění automaticky zpět do betonářské pozice.

Další výhodu nabízí zařízení pro vysouvání po taktech v oblasti vnějšího bednění. Zde je vzdálenost mezi hotovým betonem a bedněním vytvořena okamžitě s pomocí chytrého mechanismu a vnější bednění nemusí být ve vodorovném směru u šikmých stěn odsunováno v dalším pracovním kroku.

Stavebnice pro úsporná řešení
Firma PERI na veletrhu také ukáže, jak lze s pomocí stavebnice PERI optimálně vytvořit i složité pracovní plošiny, podpěrné systémy a přístupy. Stavebnice se skládá ze systémových dílů lešení PERI UP a stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. Oba systémy jsou založeny na metrickém montážním a spojovacím modulu po 12,5 cm, 25 cm a 50 cm a poradí si tak téměř s jakýmkoli tvarem budovy nebo požadovaným přenosem zatížení.

I přes malý počet základních dílů nabízí kombinace obou stavebnic široké množství stavebních a prováděcích variant při nízkých investičních nákladech. Kromě toho nedochází díky dodávkám od jednoho dodavatele k časovým ztrátám ve fázi plánování, ani na stavbě. Vzhledem k tomu, že jsou všechny díly pronajímatelné, je tato stavebnice velmi úsporným řešením pro pozemní, mostní, tunelové, dopravní a investiční stavby.

Na veletrhu ukáže firma PERI, jak může být stavebnice VARIOKIT použita v omezených prostorech jako únosná základna pro různá řešení s lešením PERI UP. Všechny spojovací stavební prvky se dají vyzkoušet přímo na místě.