You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

26
říj
26
říj

PERI na stavbě nové centrály společnosti HeidelbergCement

26. 10. 2021


Tisková zpráva

26. 10. 2021
Německo
  • Tisková zpráva (en | de)
  • 11 075 znaků (bez mezer)
  • 10 x foto
  • 56.0 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Centrála společnosti HeidelbergCement, Heidelberg, Německo

Nejvyšší kvalita pohledového betonu a výjimečná architektura: nová centrála výrobce stavebních materiálů HeidelbergCement okouzluje jasnými, prosvětlenými prostorami a paprskovitě tvarovanými prvky z bílého betonu. V průběhu výstavby, trvající přibližně 16 měsíců, zde bylo nasazeno téměř 97 500 m2 bednění a velké množství digitálních řešení včetně speciálních, na míru vyrobených bednicích panelů a sady pro měření tlaku betonu PERI InSite Construction (ISC).

Nová centrála německého výrobce stavebních materiálu HeidelbergCement působivě demonstruje, co všechno je možné dělat s betonem. V nejvyšší kvalitě pohledového betonu třídy SB 4 a s použitím nejjemnějšího bílého betonu jsou zde ztvárněny četné architektonické zajímavosti. Pozoruhodně propletené podpěry připomínající kmeny stromů, speciální výrazné prefabrikované betonové dílce a paprskovité průvlaky s ostrými hranami přitahují pozornost k nové centrále se sídlem v Heidelbergu. Na stavbu budovy sestávající ze tří vzájemně spojených částí s různými výškami, která byla otevřena v červnu 2020, bylo použito celkem 31 500 m3 betonu.

Úspěšná spolupráce při plánování a realizaci

Architektonická kancelář Albert Speer & Partner se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem byla jako generální projektant zodpovědná za projekt a ujala se realizace ve spolupráci se společností W+ Architektur- und Ingenieurgesellschaft mbH, která působila jako poradenská kancelář pro projektového manažera zhotovitele. Provádění celé stavby se zhostila stavební firma Diringer & Scheidel.

Firma PERI a výrobce stavebních materiálů HeidelbergCement spojily při realizaci projektu své odborné znalosti v oblasti pohledového betonu. Došlo k rozšíření stávajících hranic a vyčerpání možností, které beton a produkty firmy PERI nabízí. Neobvyklé architektonické skvosty byly vytvořeny díky nasazení speciálních bednicích panelů PERI.

Pohled zvenku

Již světlá, zakřivená fasáda nové centrály zaujme svou filigránskou lehkostí, a to i přes nasazení takového masivního materiálu jako je beton. Pozornost upoutají především 11,75 m vysoké fasádní opěry v kvalitě pohledového betonu třídy SB 4 z bílého betonu. Aby mohlo být dosaženo zvláště hladkých betonových povrchů v nejvyšší kvalitě, bylo nasazeno dřevěné nosníkové bednění s vícevrstvými deskami potaženými melaminovou pryskyřicí.

Individuální návrh a realizace sloupů připomínajících kmeny stromů

Střed 11 m vysokého atria v centrále firmy HeidelbergCement tvoří tři skupiny podpěr připomínajících kmeny stromů v kvalitě pohledového betonu třídy SB 4, které ze statického hlediska slouží jako „kořeny“ budovy. Každá z nich se skládá z tří hranatých sloupů, které se přibližně v dolní třetině kříží. Zvláštnost: v souladu s požadovanou kvalitou pohledového betonu je po celé výšce sloupu cca 11 m viditelná jen jedna spára ze spoje panelů. Kromě ní nejsou vidět žádné upevňovací šrouby, otvory po spínání ani spoje od bednicích desek.

Pro realizaci podpěr nepřicházelo v úvahu kvůli velmi vysokým nárokům na pohledový beton, staticky požadovanému tlaku čerstvého betonu 200 kN/m2 a omezenému prostoru v atriu použití speciálního dřevěného bednění. Společnost PERI proto vyvinula velmi složité 3D bednění z ocelových prvků o celkové výšce 150 mm. Základem pro 3D plánování, které bylo kompletně provedeno pomocí systémů PERI CAD a RHINO, byl 3D model podpěr, ve kterém již byla zohledněna i pozdější místa rozdělení panelů.

Speciální voštinová struktura

Nosnou konstrukci hotového podpěrného bednění tvořila speciálně promyšlená struktura plástve složená z 53 dílců vyřezaných CNC-laserem, které byly uzpůsobeny pro zasouvání do sebe tak, aby nebylo nutné časově náročné svařování. Každý dílec musel být nově zkonstruován a staticky posouzen. Pro výrobu tohoto bednění bylo použito celkem cca 12,7 t oceli. Nakonec byla na nosnou konstrukci připevněna 5 mm silná ocelová bednicí deska, která odolala vysokému tlaku čerstvého betonu. V místě křížení ramen stromových sloupů byly navíc připevněny konstrukce vnějších kruhových ztužidel, které cíleně bránily deformaci oceli.

Betonáž zespodu 

Další zvláštností kromě požadavků na barvu a strukturu povrchu pohledového betonu bylo také lití betonu: specifické zde bylo provádění betonáže zdola. Systém rozdělování betonu přitom dopravil celkem 30 m3 betonu najednou do tří částí sloupu a tlačil beton třemi čerpacími hadicemi do bednění až do výšky 11 m.

Určení tlaku betonu v reálném čase se systémem PERI ISC

Senzory sady pro měření tlaku betonu PERI ISC dodatečně integrované do bednění umožnily v průběhu betonářského záběru měření tlaku čerstvého betonu v reálném čase a jeho sledování přes webovou aplikaci ISC na mobilním telefonu. Zjištěné údaje tlaku betonu na bednění poskytovaly přesné informace o průběhu betonáže sloupů.

Speciální bednění PERI pro zeď Feature Wall

Také stěny atria zaujmou svým architektonickým tvarem. Takzvanou Feature Wall charakterizuje vhloubený, paprskovitý obrazec, který sestává z více prefabrikovaných betonových dílců následně namontovaných na dokončenou betonovou stěnu. Kromě nejvyšší kvality pohledového betonu třídy SB 4 Standard a použití bílého betonu bylo dalším požadavkem, aby celkový vzhled nenarušovaly žádná viditelná místa upevnění nebo otvory po spínání. Nejsou zde viditelné ani žádné svislé spáry, pouze dvě vodorovné spáry na úrovni ochozů. Dilatační spáry byly překryty. Pro realizaci 8 cm silných prefabrikovaných betonových dílců (4 cm v zahloubeních) bylo nasazeno speciálně vyrobené bednění PERI.

Nesouměrná křížová klenba z šedého betonu třídy SB 4

Další výzvou byl kopulovitý strop vytvořený z nesouměrné křížové klenby s okrajovými zdviženými hranami z šedého betonu třídy SB 4. Ta měla být bedněna ve výšce až 7 m, při tloušťce stropu 25 cm. Požadovaný výsledek: vzhled bez spár, spojů a viditelných bodů upevnění bednicí desky. Řešení bednění, které firma PERI vyvinula pro realizaci křížové klenby, tvořilo celkem 52 trojrozměrných dílců pro pohledový beton. Firma PERI navrhla a vyrobila dílce speciálně pro tento projekt a dodala je předem smontované na stavbu. Tam byly připevněny na lešení PERI UP a zajištěny. Nasazené zastřešení PERI UP umožnilo práci na stavbě bez ohledu na povětrnostní podmínky, takže mohl být bez problémů dodržen časový harmonogram.

Kantýna s kosočtvercovými výklenky

Kantýna s názvem Casino v přízemí nové centrály nabízí pracovníkům společnosti HeidelbergCement dostatek míst k sezení a bohatou kuchyni. Jako jedna z nejzajímavějších místností objektu upoutá tento prostor neobvyklým železobetonovým stropem s paprskovitě se rozbíhajícími průvlaky s ostrými hranami, které vystupují výraznými tvary a barevným provedením z bílého betonu SB 4 ze stropní desky zhotovené z šedého betonu SB 2. Ani zde nejsou viditelné žádné body upevnění bednicích desek ani místa po spínání bednění průvlaku.

Pro bednění stropu bylo nasazeno speciálně vyvinuté bednění PERI, které bylo později realizováno s 64 různými, předem smontovanými, kosočtvercovými kastlíky. Zatížení bylo přenášeno na čtyři kosočtvercové sloupy s různými průměry umístěné ve fasádě. Uprostřed pohledových bloků byla vytvořena konstrukce z nosníků VT 20 s vrstvou hranolů. Předem smontované pohledové bloky byly připevněny na lešení ze stavebnice PERI UP. Zvláštnost kantýny: nejprve byly vybetonovány průvlaky a teprve po vytvrdnutí betonu průvlaků byl betonován strop.

Stoprocentní podpora firmou PERI

Celkem bylo pro projekt použito cca 3 000 m2 speciálních nosníkových stěnových bednění pro pohledový beton, největší část byla předem smontována ve firmě PERI a dodána přesně v termínu do Heidelbergu. K největším výzvám pro techniky PERI patřily kromě náročného plánování, vytvoření individuálních speciálních řešení bednění a podpory personálu na stavbě při realizaci složité geometrie a tvarů také včasná příprava materiálu a koordinace termínů dodání na stavbu.