You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

05
říj
05
říj

Rozsáhlé technické služby pro impozantní přehradní hráz

5. 10. 2015


Tisková zpráva

5. 10. 2015
Vila Real - Alijó, Portugalsko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 7 967 znaků (bez mezer)
  • 6 x foto
  • 55.8 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Přehradní hráz Foz Tua, Vila Real - Alijó, Portugalsko

Přehradní hráz budovaná na řece Tua v severní části Portugalska dosáhne výšky 108 m, přičemž koruna hráze je dlouhá 275 m. Pro techniky byl obzvláštní výzvou její komplexní dvakrát zakřivený tvar železobetonové konstrukce s šířkou koruny hráze 5m, součásti které je i přepad. Hydraulický okruh vede v délce 700 m podél pravého břehu řeky a zahrnuje 2 nezávisle probíhající tunely a podzemní elektrárnu se dvěma vratnými jednotkami.

Řešení PERI – materiál a technická podpora od jednoho dodavatele
U takto velikého projektu musí být zkoordinovány různé realizační požadavky, především napjatý časový harmonogram a velké množství materiálu. Vedle výkresů bednění a lešení určujících komplexní tvar tohoto gifantického projektu přehradní hráze a velkého zatížení je tou největší výzvou přísné dodržení doby výstavby a plánovaných nákladů. Podporou při provádění stavby byla přítomnost projektového manažera PERI na stavbě. Ten je zprostředkovatelem mezi technickou kanceláří a početným týmem pracovníků na stavbě. Projektový vedoucí se po celou dobu stará o hladký průběh všech procesů a prací spojených s bedněním a lešením – především také o logistiku dodávek. Rentabilita stavby tak bude zajištěna nejen optimalizovaným nasazením materiálu, ale především stálou kontrolou a přizpůsobením množství materiálu přímo na místě. Příprava, logistika i montáž bednění jsou projektovým vedoucím PERI detailně rozvrženy a průběžně upravovány podle skutečného průběhu stavby.
Celkové řešení PERI sestávající z návrhu, přípravy materiálu a projektového managementu v průběhu stavby vylučuje mnohé komplikace a redukuje ztráty. Provádějící firma profituje ze zvýšených výhod ve vztahu ke lhůtám a nákladům.

Návrh bednění a lešení PERI
Pro dvojitě zakřivenou hráz přehrady vypracovali technici PERI řešení využívající šplhavého systému SCS a nosníkové stěnového bednění VARIO GT 24. Tato kombinace je ideálním řešením pro realizaci masivní hráze, protože umožňuje jednostranný přenos zatížení a splněních přísných požadavků na povrch betonu.
SCS umožňuje jednostranné obednění, neboť zatížení čerstvým betonem je přenášeno bez ukotvení bednění konzolami do kotev předchozího betonářského záběru. Díky koncepci stavebnice s dělenými konzolami se dá šplhavý systém SCS bez velkých nákladů optimálně přizpůsobovat tvaru stavby. Díky obzvlášť velké únosnosti konzol a maximálně možným vytížením kotev je možné sestavovat velké šplhavé soupravy, které urychlují postup výstavby. Pracovní lávky s komfortní šířkou 1,90 m se dají navzdory osazení konzol v nakloněné poloze vždy vyrovnat do vodorovné polohy, takže uživatelé mohou profitovat díky obzvláště bezpečným pracovním podmínkám.

Velmi flexibilní nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24 tvoří s lávkami sestavy, které se jednoduše přemísťují jeřábem. Stěnové bednění navržené přesně podle projektové dokumentace zároveň zajišťuje daným uspořádáním spojů a kotev nejlepší kvalitu pohledového betonu.

I pro zvláštní tvary, jako např. přepad na koruně přehrady, navrhla, připravila a dodala firmy PERI upravené šplhavé a podpěrné řešení. Dobře promyšlená konstrukce je sestavena z běžných pronajímaných systémových konstrukčních dílů PERI a je tedy velmi hospodárná: kombinace opěrných rámů SB a systémových dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT vytváří velkorozměrové plošiny kotvené do již vytvrzené hráze přehrady. Plošiny slouží jako základová plocha pro podpěrné věže MULTIPROP a vřetena SLS, které zase podepírají nakloněné sestavy bednění především z nosníkového bednění VARIO GT 24.

Pro několik málo stěn přehrady, například v místě ochozu přehrady, je osvědčené rámové bednění TRIO nejvhodnějším a hlavně rychlým řešením. Univerzální systém bednění je určen pro nekomplikované použití přinášející zkrácení doby obedňování.

Modulové lešení PERI UP bylo použito jako podpěrné a pracovní lešení, ale i pro vytvoření různých přístupů. Bezpečná montáž a demontáž stejně jako vysoká bezpečnost při používání tvoří systém lešení s metrickým modulem a mnohými, praxí osvědčenými detaily. Schodiště z lešení PERI UP s montážní výškou až do 55 m zajišťuje rychlou a bezpečnou dostupnost všech pracovisť.

PERI Portugalsko navrhlo také vhodné řešení pro obednění železobetonových trub hydraulického okruhu. Oba tunely, každý s délkou cca 700 m, mají proměnlivý průměr průřezu od 5,50 m do 7,50 m. Základnou pro oba bednicí vozy se stal standardizovaný, samonosný ocelový rám. Ocelový plášť bednění se přizpůsoboval měnícímu tunelovému průřezu. Zařízení pro manuální posun a hydraulickou obsluhu bylo navrženo podle speciálních požadavků stavby. Tým na stavbě docílí s ocelovým bednicím vozem vytvoření co nejlepšího povrchu betonu a díky velkému počtu nasazení je tato robustní konstrukce také velmi hospodárná.

Přečerpávací vodní elektrárna Foz Tua
Na řece Tua, důležitém přítoku řeky Douro, vyrůstá přečerpávací vodní elektrárna Foz Tua. Jako součást národního portugalského energetického plánu a díky investici okolo 370 milionů eur se má tato elektrárna zajistit v regionu značné zvýšení dostupné enetgetické kapacity. Výstavba začala v roce 2011, doba výstavby je stanovena na 5 let. Zprovoznění přečerpávací vodní elektrárny se plánuje na rok 2016. Hlavní investor EDP Energias de Portugal vypracoval spolu se zkušenými projektovými kancelářemi COBA, QUADRANTE a Arquitect Souto Moura detailní projektovou dokumentaci tak, aby byl minimalizován vliv výstavby na životní prostředí.