You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
srp
01
srp

Premiéra příhradových nosníků VRB VARIOKIT v Polsku

1. 8. 2018


Tisková zpráva

1. 8. 2018
Polsko
  • Tisková zpráva (de | en)
  • 6 989 znaků (bez mezer)
  • 6 x foto
  • 92.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Most na M-8, obchvat Nového Štětína, Polsko, Polsko

Technici PERI navrhli pro náročnou mostní konstrukci do vlhké oblasti u Nového Štětína podpěrné lešení a bednění přesně podle požadavků projektu. Příhradové nosníky a podpěrné věže ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT odváděly vysoké zatížení přes velká rozpětí bezpečně do základů. Na této konstrukci byly uloženy vazby s bedněním sestaveným na míru přesně podle specifikace projektu. První nasazení příhradových nosníků přesvědčilo tým na stavbě rychlou montáží a malou hmotností. To byly faktory, které vedly k úspoře času i nákladů.

Silniční most na M-8 s délkou 160 m tvoří centrální část 12km obchvatu města Nový Štětín. Jako část prodloužení rychlostní komunikace S‑11 překlenuje most se dvěma jízdními pruhy v každém směru mokřady okolo Vlčího kanálu. Nesnadné podmínky pro stavbu vyžadovaly neobvyklé řešení podpěrné konstrukce, kterou nebylo možné z důvodu velkých rozpětí a zatížení vytvořit ze standardních systémů. Firma PERI dodala s ohledem na tyto požadavky efektivní řešení s využitím stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT, které zahrnovalo všechny fáze výstavby od plánování, přes montáž sestav předem a dodání na stavbu, až po podporu v průběhu celého projektu.

Velká rozpětí vyřešena systémově

V prováděcí dokumentaci byly navrženy dvě na sobě nezávislé mostní konstrukce s předpjatým, dvoutrámovým průřezem. Nejlepším řešením bylo vytvoření podpěrného lešení s rozpětím 20,50 m případně 25,50 m, postaveného na základech pevných mostních ložisek, bez dalších podpěrných konstrukcí v mostních polích.

Po zvážení různých technických řešení se stavitel rozhodl pro variantu s příhradovými nosníky VRB na podpěrné konstrukci, kterou nabídla firma PERI. Tato podpěrná konstrukce ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT přesvědčila prováděcí společnost Eurovia Polsko S.A. především malou hmotností, modularitou jednotlivých sestav nosníků a snadnou a rychlou montáží se spojováním čepy. Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT je pro takové využití u mostních staveb předurčena. S rozmanitým nasazením základních konstrukčních dílů, standardními systémovými díly a snadnými čepovými spoji je možné v mostním stavitelství realizovat těžké podpěrné věže a velká rozpětí s příhradovými nosníky. Příhradový nosník VRB je například vyvinut pro rozpětí až do 40 m a dovolený ohybový moment 3 000 kNm.

Rychlá výstavba s předem smontovanými sestavami

Pro bednění trámové mostovky a navazující desky byly zkombinovány vazby ze systému VARIOKIT s konstrukčními díly nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24. Příslušné úseky obou paralelních mostovek byly betonovány střídavě, bednění a podpěrné konstrukce byly přemísťovány z jednoho směru na druhý.

Z důvodu nevhodného prostoru pro montáž přímo na stavbě byly příhradové nosníky spojeny předem v montážní hale firmy PERI do 12,5 m dlouhých sestav. Všechny předem smontované sestavy, které se skládaly ze zavětrovaného prostorového lešení se smontovanými příhradovými nosníky, byly dodávány na stavbu postupně přesně podle časového harmonogramu. Pracovníci stavby pak spojili sestavy do dvojic nosníků s celkovou délkou 20,50 m případně 25,50 m a namontovali je na podpěrné věže VST. Tímto způsobem mohla být montáž nosníků prováděna zároveň s montáží podpěrných věží. Umožnilo to snížení potřebných zásob materiálu na stavbě, náklady na materiál a skladování a čas. Pro urychlení závěrečné montáže dodala firma PERI na stavbu také předem smontované sestavy bednění. Montáž bednění PERI se přitom postarala o dodání přesně smontovaných vazeb v požadovaném termínu.

V průřezu bylo řešení podpěrného lešení ze šesti úrovní příhradových nosníků VRB. Vždy tři nosníky byly spojeny a vyztuženy tak, aby mohly nést bednění mostovky jednoho mostního trámu. Příhradový nosník VRB se skládá vždy z různých druhů rámů optimalizovaných pro zatížení a délku, které při odpovídající kombinaci umožňují plynulé překlenutí jakéhokoliv rozpětí. Pro most u Nového Štětína byly moduly daných montážních variant zvoleny tak, že bylo možné provádět rychle a bez problémů přizpůsobení různým délkám středních i krajních polí mostu. Do návrhu byla zahrnuta schodiště PERI UP, která zajišťovala po celou dobu bezpečný přístup k mostovce.

Bednění – lešení – služby od jednoho dodavatele

Firma PERI převzala pro tento projekt nejen technické zpracování a statické výpočty, ale spolupracovala s týmem na stavbě také v průběhu celé výstavby přesnou logistikou a stálou podporou celého projektu. Tak mohly být přesně splněny všechny požadavky a dodržen časový harmonogram stavby.