You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

02
pro
02
pro

Různorodá systémová řešení PERI při stavbě centra pro výzkum a léčbu rakoviny Calgary Cancer Centre

2. 12. 2019


Calgary Cancer Centre (CCC), Calgary, Kanada

Stavba moderního centra pro výzkum a léčbu rakoviny Calgary Cancer Centre není v současnosti pouze největším projektem v provincii Alberta v Kanadě, ale je zároveň také největším stavebním projektem firmy PERI, co se týká dodaného materiálu. Nasazení 14 různých, skvěle sladěných systémových řešení PERI umožnilo efektivní provedení celé stavební konstrukce tohoto centra.

Z pověření albertské vlády vzniká na celkové ploše 185 000 m2 nemocnice, denní jesle a moderní výzkumná laboratoř. Po otevření v roce 2023 má areál Foothills Medical Centre poskytovat vynikající onkologickou péči a zároveň zázemí pro pacienty a rodinné příslušníky. Tato vize je symbolizována neobvyklou podobou budovy – dítě a dospělý se objímají a dýchají společně. Po plánovaném dokončení v listopadu 2022 bude mít budova celkem 18 pater, z toho 5 podzemních a 13 nadzemních.

Celkové řešení bednění a lešení od jednoho dodavatele

Stavební firma se během výstavby spoléhá výhradně na osvědčená systémová řešení PERI. Technici PERI navrhli kombinaci 14 rozdílných systémových řešení, která byla přesně přizpůsobena požadavkům a možnostem na staveništi. Tak přichází postupně na řadu kromě dosud nejsložitějších sestav stropního stolu SKYTABLE a moderního řešení s příhradovými nosníky VARIOKIT VRB také nasazení celkem více než 15 000 m2 stropního bednění, 4 000 m2 stěnového bednění, velkého množství systémového lešení a více než 12 000 stropních stojek MULTIPROP a 4 000 stropních stojek PEP. Úplně poprvé v historii PERI jsou zde nasazeny sloupy TRIO TRS 120. Tyto sloupy doplňují sloupy TRS 90 a řeší tak požadavky na rozměry sloupů.

Atypická struktura budovy s rozdílnými výškami jednotlivých podlaží

První fáze stavby, která trvala do června 2019, zahrnovala výstavbu pětipodlažních podzemních garáží o celkové ploše přibližně 100 000 m2 a objemu betonu 68 000 m3. Garáže charakterizuje rozmanitá struktura s rozdílnými výškami jednotlivých podlaží pohybujícími se mezi 3,5 a 7 m. Zde vsadili technici PERI na panelové stropní bednění SKYDECK. Lehké stavební díly se postaraly o úspornou práci. Současně mohla být minimalizována také doba bednění. Promyšlená konstrukce s padací hlavou umožnila časné odbednění, takže byly elementy velmi rychle dostupné pro další fáze betonáže.

Pro výstavbu nadzemní části byla společně se zákazníkem vyvinuta dosud nejsložitější projektová struktura stropního stolu SKYTABLE ve více než 400 montážních a přehledových výkresech. Celkem bylo během stavby centra pro výzkum a léčbu rakoviny Calgary Cancer Centre nasazeno 247 stropních stolů ve 218 různých provedeních. Stoly jsou vzhledem k omezené ploše pro montáž již předem smontovány a v přesně stanovených termínech doručeny na stavbu. Nakonec jsou na místě spojeny s předem namontovanými nosníky.

Stejně jako plánování je i konstrukce příhradových nosníků VRB jednou z mnoha výzev projektu. Celkem je nasazeno 36 vazníků VRB o délce 22 m, které jsou smontovány do 18 sestav s pracovními plošinami. Sestavy byly od 4. podlaží vyloženy cca 9 m ven z budovy, aby byla umožněna stavba stropu. Zde byla úspěšně zvládnuta další výzva, protože díky konstruktivním výpočtům je možné vyhnout se tahovým, tlakovým a ohybovým silám.

BIM – z virtuální reality do té opravdové

Fáze plánování tohoto obrovského projektu byla časově náročná. Přibližně rok pracovali technici PERI na optimální koordinaci, implementaci a logistice, aby byly stavební procesy co nejefektivnější. S pomocí BIM (Informační model budovy) tak vznikl 3D model. Tímto způsobem mohou být jednotlivé kroky pro pracovníky na stavbě vizuálně a srozumitelně zobrazeny, zejména s ohledem na řešení se systémem VRB. 3D model zároveň umožňuje určit optimální cestu, kterou mohou příhradové nosníky VRB při demontáži na stísněném prostoru staveniště urazit. Další pomoc poskytuje časový 4D plán, který podporuje tým na stavbě a objasňuje montáž a demontáž příhradových nosníků VRB.