You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
bře
01
bře

Rychlé odbednění a snadný posun s šachtovým rohem MAXIMO

1. 3. 2018


Tisková zpráva

1. 3. 2018
Calgary, Kanada
  • Tisková zpráva (cz)
  • 6 298 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 34.6 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Kancelářská budova Hexagon, Calgary, Kanada

Při výstavbě centrály společnosti Hexagon v Calgary byly nejdůležitějšími kritérii úspora pracovních výkonů a doby realizace, stejně jako minimální nasazení jeřábu pro práce s bedněním. Díky kombinaci rámového bednění MAXIMO s překládaným bedněním CB mohl být kromě vytvoření kvalitních povrchů betonu dodržen také plánovaný časový harmonogram a zajištěna bezpečnost a produktivita personálu na stavbě.

Novatel, dceřiná společnost firmy Hexagon, je jednou z hlavních poskytovatelů navigačních přístrojů GPS a navigací a systémů GPS. V Calgary chce míst společnost kancelářské prostory pro 600 zaměstnanců. Celý komplex se rozkládá na 30 000 m² a zahrnuje zařízení pro výzkum a vývoj, výrobní a logistické plochy, kanceláře a sociální zařízení, stejně jako konferenční prostory a školicí místnosti.

Kvalitní betonové povrchy v co nejkratším čase

Pro zhotovení hrubé stavby vypracovali technici PERI společně s prováděcí stavební firmou Perma-Cast Concrete Contracting Ltd. obsáhlý celkový koncept pro zkrácení doby nasazení jeřábu a urychlení pracovních postupů. Pro bednění železobetonových stěn byl týmem stavby zvolen rámový systém bednění MAXIMO. S technikou spínání MX, která umožňuje sepnutí bednění z jedné strany, mohl být na stavbě ušetřen cenný pracovní čas. U rámového bednění MAXIMO se hned zpočátku umístí na panel stavěcího bednění kloubová matice MX a šroub s okem se pevně utáhne. Při montáži bednění pak jednoduše jedna osoba spínací tyč MX prostrčí bedněním a zašroubuje ji do předem připevněné kloubové matice na druhé straně bednění. Kónický tvar spínací tyče MX nevyžaduje distanční trubku ani kónusy. V Calgary to ušetřilo kromě materiálu také pracnost. Zároveň je u systému MAXIMO počet spínacích míst až o 40 % nižší než u systémů rámového bednění s běžnou technikou spínání.

V neposlední řadě zajistil tento systém stěnového bednění čistý povrch betonu bez otisků z neobsazených spínacích míst. Spínací otvory umístěné symetricky uprostřed panelů vytvářejí jak vodorovně, tak i svisle pravidelný, uspořádaný vzhled spár a sepnutí. Vzhledem k tomu mohl tým na stavbě splnit velmi náročné požadavky na kvalitu povrchu betonu.

Železobetonová jádra s nasazeným šachtovým rohem MAXIMO

Pro výstavbu celkem šesti vícepatrových jader budovy využil tým na stavbě dvě sestavy pro bednění šachty ze systému MAXIMO. Vnitřní bednění šachty bylo smontováno z panelů MAXIMO s vhodnými šachtovými rohy. Šachtové rohy MXSE přitom slouží pro bednění pravoúhlých rohů, ale také jako odbedňovací prvek. Díky promyšlené technice PERI vzniká při uvolnění šachtového rohu a vytahování s pomocí jeřábu na všech stranách mezera 35 mm, čímž je možné celé vnitřní bednění rohu odbednit vcelku a rychle, a s pomocí jeřábu vytáhnout a přemístit do dalšího betonářského záběru. Pro podepření vnitřního bednění šachty slouží šachtové lávky na plošinových závorách BR, které přenášejí zatížení z bednění a provozu bezpečně do stavební konstrukce.

Pro vnější bednění jader budovy bylo techniky PERI navrženo celkem 12 sestav z rámového bednění MAXIMO a konzol překládaného lešení CB, které bylo možné také bez problémů přemístit s pomocí jeřábu. Konstrukce sestav byla navržena tak, aby byly vhodné po minimálních úpravách pro nasazení na všechna jádra i přes jejich rozdílné rozměry. Velké pracovní plošiny, bez hran s možností zakopnutí nebo pádu, zajišťovaly bezpečnou práci. Nasazení překládaného lešení CB s jeho snadnou manipulací a rychlou možností přemístění bylo pro 6patrová jádra s ohledem na efektivitu a hospodárnost optimálním řešením. Opakované nasazení pronajímatelných systémů bednění přispělo k optimalizaci projektových nákladů.

Efektivní práce díky dlouholeté, partnerské spolupráci

Individuální řešení bednění, přesně přizpůsobené požadavkům stavby, umožnilo týmu na stavbě dodržet velmi náročný časový harmonogram pro výstavbu. Stejně důležité pro vysokou produktivitu práce byly zkušenosti stavařů s nasazenými systémy PERI, které vedly od začátku k rychlejší práci na stavbě. K úspěchu celého projektu přispěla také spolehlivá spolupráce obou společností.