You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

04
led
04
led

S kompetentními službami spolehlivě a plynule směrem vzhůru

4. 1. 2021


Tisková zpráva

4. 1. 2021
Berlín
  • Tisková zpráva (de)
  • 6 112 znaků (bez mezer)
  • 9 x foto
  • 85.9 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Výšková kancelářská budova Stream, Berlín

Pro realizaci téměř 100 m vysoké, moderní kancelářské budovy uprostřed husté zástavby v nejkratším čase byla nutná dobrá a spolehlivá spolupráce všech účastníků projektu. Na pozitivním výsledku stavby se v neposlední řadě podílela také kombinace efektivních systémů bednění a rozsáhlých služeb.

Internetový obchod s módou Zalando je jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů v Berlíně. Momentálně se kampus Zalanda v Berlíně-Friedrichshainu rozšiřuje o tři nové budovy. Významnou součástí rozsáhlého projektu nové výstavby na náměstí Mercedes-Platz, nedaleko galerie Eastside u Sprévy, je „Stream-Tower“: 25patrová administrativní budova, která se pyšní výškou 97 m. Již v prosinci 2020 byla prováděcí stavební společností Hochtief Infrastucture GmbH před plánovaným termínem dokončena hrubá stavba.

Systémové služby

S pomocí obsáhlého řešení bednění a lešení PERI a na základě úzké spolupráce mezi odpovědnými pracovníky firmy Hochtief a projektovým vedením firmy PERI mohlo být jedno kompletní podlaží s plochou cca 2 000 m2 dokončeno za 14 dnů. Skvělý výkon s ohledem na komplexnost budovy a stísněný prostor pro stavbu. Vzhledem k husté okolní zástavbě nebyl téměř žádný prostor pro skladování ani  montáž materiálu. 

Již v přípravné fázi projektu před zahájením stavby v červenci 2019 vypracovali inženýři firmy PERI společně s pracovníky přípravy práce z firmy Hochtief detailní systémová a logistická řešení, přizpůsobená různým požadavkům stavebního provozu. Nejdůležitější bylo vytvoření návrhu na šplhavé bednění pro časově náročnou výrobu železobetonového jádra tak, aby bylo možné realizovat vždy 3 podlaží stěn jádra v předstihu a bez pomoci jeřábu.

Bednění jádra udávající takty

Systém šplhavého bednění RCS nabízel ideální předpoklady pro výrobu kompletního jádra budovy v předstihu, zčásti z pohledového betonu. Mobilní šplhavá hydraulika přitom umožnila potřebné uvolnění tří jeřábů. Veškerý přístup k jednotlivým šachtám a všem pracovním plošinám zajišťovala pouze jedna dodatečná lávka a dvě zavěšené schodišťové věže ze systému lešení PERI UP. Pod vedením berlínského vedoucího projektu PERI probíhaly práce hned od začátku v týmu: společnost Competence Center Hochhaus se sídlem u pobočky PERI ve Frankfurtu pomáhala ve fázi plánování i provádění stavby, šplhavé soupravy bednění RCS byly předem smontovány v pobočce v Berlíně, montáž na stavbě převzala berlínská lešenářská firma RO2, která byla velmi dobře seznámena se všemi systémy PERI a pracovala pod kompetentním dohledem montážního mistra z firmy PERI. 

Stropy realizované v taktech

Ve dvoutýdenním taktu šplhavého bednění jádra mohla následovat realizace jednotlivých podlaží budovy. Půdorysy stropních desek, které se v jednotlivých patrech mění, byly bedněny panelovým stropním bedněním SKYDECK ve spojení s velkoplošnými stropními stoly VARIODECK, které byly umísťovány s pomocí jeřábu. Na rozích budovy byly nasazeny speciální stoly. Spolehlivou ochranu proti pádu z výšky na volných okrajích stropů zajistily bezpečnostní mříže PROKIT. Velkou výhodou bylo, že všechny systémy byly od stejného dodavatele.

Kompetentní podpora přímo na stavbě

Pokud probíhají práce na staveništi efektivně a plynule, je možné dodržet všechny plánované cíle výstavby. Z tohoto důvodu byl přímo na stavbě berlínského projektu výškové budovy přítomen manažer projektu z firmy PERI, který dohlížel na jeho realizaci a pomáhal vedení stavby. Velmi často se s manažerem odbytu PERI účastnil také pravidelných kontrolních dnů, kde byl kompetentní kontaktní osobou, která dostávala a předávala všechny technické, obchodní i logistické informace o plánech pro bednění a lešení. Projektový manažer také zjišťoval a koordinoval dostupnost, množství a dobu nasazení bednicí a lešenářské techniky tak, aby byla optimálně přizpůsobena skutečné situaci na stavbě. O transparentnost a jistotu plánování se postaraly pravidelné zprávy a stálá kontrola nákladů a termínů. Úleva pro vedení stavby: od plánování až po vratky zboží probíhalo celé řízení projektu pouze přes jednu kontaktní osobu.