You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

05
kvě
05
kvě

Připravené ke startu s PERI UP: univerzálně použitelné, rychle montovatelné a absolutně pro práci bezpečné

5. 5. 2014


Tisková zpráva

5. 5. 2014
Mnichov, Německo
  • Tisková zpráva (cz)
  • 3 588 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 45.4 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Satelitní terminál na letišti Mnichov, Mnichov, Německo

Výstavba nové budovy za běžného provozu je pro zhotovitele stavby vždy velkou výzvou. U satelitního terminálu na mnichovském letišti, který má kapacitu více než 90 pohybujících se letadel (vzlety a přistání), to platí obzvlášť. K novému objektu ještě patří odbavovací věž a celý tento komplex vyrůstá na stávající třídírně zavazadel, která musí být i nadále k dispozici bez jakéhokoliv omezení.

Velkoplošná budova je zhotovována jako spřažená ocelová konstrukce. Podpěry, sedlové i roznášecí nosníky jsou navrženy z válcovaných i svařovaných ocelových profilů, vlnité plechy slouží jako základna pro betonáž stropů. Po montáži ocelové konstrukce po úsecích v základním modulu 8 m x 12 m je pokládána výztuž a následně probíhá betonáž.

Přibližně 4 500 stropních stojek MULTIPROP MP 625 nese montovanou ocelovou kostru až do konečného vytvrdnutí nalitého betonu. Navzdory velkému vytažení stojek až 6,25 m a únosnosti 58 kN váží jedna hliníková stojka pouze 35 kg a dá se proto bez problémů manipulovat ručně. Řešení PERI navíc obsahuje využití stěnového bednění TRIO a systému lešení PERI UP.
Vedoucí projektu PERI je přitom po celou dobu, kdy jsou nasazeny systémy PERI, kompetentní zodpovědnou osobou přítomnou přímo na místě. Koordinuje přípravu a dodávky materiálu přesně ve stanovených termínech a za jejich neustálého flexibilního a optimálního přizpůsobování skutečnému průběhu výstavby.

Konstrukce lešení PERI UP Rosett Flex, vysoká 21 m s délkou více než 600 m, zaručuje spolehlivé, téměř hermetické oddělení stavby od provozu letiště. Slouží pro montáž ocelové konstrukce a následně jako pracovní pro úpravu fasády. Jejími přednostmi jsou konstrukční detaily, jako jsou např. integrované pojistky podlah, ve všech polích uzavřená podlaha, velmi dobrá schopnost lešení se přizpůsobit a s tím spojená naprostá bezpečnost práce při používání. Výstupy PERI UP personálu stavby dovolují rychlý a bezpečný přístup na pracoviště.

Nasazení na stavbě je podpořeno rozsáhlým návrhem lešení a statickým výpočtem vypracovaných techniky PERI. Se zohledněním všech situací na stavbě a dalších mezních podmínek byla navržena přemostění široká 7m a lešení bylo ukotveno do stávající ocelové konstrukce vzdálené 6 m. Pro ten účel byly použity šplhavé kolejnice RCS ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT a stabilizátory RS, které byly ideálně zahrnuty do koncepce lešení.
Kromě navrženého řešení, které skvěle splňuje požadavky stavby, je lešenářská technika PERI výhodná i z hlediska montáže a bezpečnosti práce.