You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

04
zář
04
zář

Speciální bednění pro zvláštní budovu

4. 9. 2018


Tisková zpráva

4. 9. 2018
Dundee, Spojené království
  • Tisková zpráva (de | en)
  • 8 099 znaků (bez mezer)
  • 9 x foto
  • 59.6 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

V&A Muzeum, Dundee, Spojené království

Inspirací pro Muzeum designu V & A (Muzeum tvorby) v centru obnovené přístavní zóny v Dundee byly útesy z usazené horniny, které se tyčí proti mořskému příboji. Toto architektonické mistrovské dílo za cca 90 mil. € je první stavbou světoznámého japonského architekta Kengo Kumy ve Spojeném království. Odvážná stavba sjednocuje architekturu betonového skeletu s velkým množstvím skla a betonovou fasádou. Firma PERI podporovala prováděcí stavební společnost profesionálními službami a návrhem bednění. Tímto způsobem bylo možné dosáhnout požadovaného výsledku betonových povrchů.

Po dokončení prezentuje muzeum to nejlepší ze skotského designu: od módy a architektury až po výtvarné umění a fotografii. Neobvyklý tvar konstrukce budovy kombinuje rovné stěny se zaoblenými. Toto ztvárnění dává muzeu jeho jedinečnost. Černý pohledový beton tvoří vnější stěny stavby; 4 m široké, předsazené prefabrikované panely imitují skotské útesy.

Prvotřídní technický návrh a konstrukce

Stavba takového druhu vyžadovala řešení bednění i logistiky na nejvyšší úrovni. Společnost Carey’s Civil Engineering pověřila firmu PERI UK dodáním veškerého tvarovaného bednění a řešením podpěrných konstrukcí pro všechny vnější stěny stavby tak, aby bylo možné splnit ty nejpřísnější architektonické požadavky. Ještě před zahájením vlastních prací byl vytvořen v originální velikosti model bednicího panelu se všemi zakřiveními a nakloněnými plochami. Odpovídající betonářské zkoušky prokázaly, že může být s tímto tvarovaným bedněním a speciálními bednicími deskami realizován požadovaný tvar, kvalitní povrch i barva betonu. Dále bylo prokázáno, že konstrukce umožňuje jak podepření, tak i pozdější odbednění.

Firma PERI pracovala podle 3D modelu experta ze společnosti Arup. Práce s trojrozměrnými výkresy usnadnila odhad množství podpěrných konstrukcí a podepření, které musely být vytvořeny pro realizaci stavby. Vizi architekta Kumy by bez simulace ve 3D pravděpodobně vůbec nebylo možné zrealizovat.

Efektivní práce na míru: kombinace systémů přesně podle požadavků

Pro vytvoření přesného tvaru stavby byly sestaveny 2 500 mm široké standardní prvky ze systému panelů VARIO GT 24 a konstrukčních dílů VARIOKIT s variabilní hloubkou a výškou – přizpůsobené přesně na míru uměleckým zakřivením a ohybům struktury stavby. Standardní konstrukční díly VARIO nabízely pro výrobu 1 277 kusů na míru zhotovených sestav bednění požadovanou flexibilitu. Na druhé straně bylo pro bednění rovných stěn nasazeno rámové bednění TRIO, aby bylo možné ušetřit náklady a zkrátit čas montáže. Vnější stěny byly nesamonosné a držely až po dokončení střechy. Proto musely být po celou dobu stavby až do dokončení střešní konstrukce zajištěny podepřením. Lešení PERI UP bylo ideální nosnou konstrukcí pro podepření stěnového bednění. Podepření bylo možné přizpůsobovat výšce po 250mm krocích, což umožňovalo optimální přístup do všech míst budovy. Modulové lešení také vytvářelo velmi snadno a flexibilně bezpečné a stabilní pracovní plošiny.

Neomezená spolupráce v průběhu celého projektu

Velké nároky týkající se přesnosti a dodržování termínů přinášely mnohé výzvy pro všechny zúčastněné. U takového velkého projektu přitom nesměla být podceněna komunikace, inženýring a podpora. Firma PERI pracovala jako jeden tým. Do projektu byli přizváni kolegové z různých výrobních a montážních poboček PERI ve Spojeném království; kromě nich podporovalo projekt svými zkušenostmi a kompetencí také vzdálené oddělení 3D plánování z Weißenhornu v Německu. Vyvrcholením projektu – po dokončení návrhu ve 3D – byla práce týmu PERI sestaveného z více než 40 konstruktérů z různých poboček po celém světě na dodání dat CNC a montážních výkresů. Dva stálí vedoucí projektu z firmy PERI doprovázeli výstavbu muzea V&A, dohlíželi na výrobní proces a zajišťovali, aby měla firma Carey‘s během celého projektu k dispozici vždy kontaktní osobu.

Koordinace a komunikace zajišťují logistický úspěch

V nejnáročnějším časovém období projektu byly požadavky firmy Carey’s Civil Engineering na výrobu 1 000 m² tvarovaného bednění na míru měsíčně. Již pouhé množství tvarovaného bednění, které mělo být vyrobeno, vyžadovalo úzkou spolupráci PERI UK s centrálou PERI v Německu, kde byly vyráběny klíny do bednění. Pravidelné schůzky kolegů z firmy PERI s týmem stavby zajišťovaly přesnou výrobu bednění, které bylo bezprostředně potřebné pro dodržení postupu výstavby. Většina trojrozměrných bednicích dílů byla vyrobena strojově v Německu a nakonec poslána do firmy PERI UK v Rugby k dalšímu zpracování. Zde tým montérů připevnil betonářské desky, konstrukční díly VARIO a ocelové závory a celé bednění pak dodal pro montáž přímo na stavbu. S více než 1 500 tunami bednění a lešení, 1 100 výkresy a 1 200 atypickými panely bednění na stavbě nesměla být podceňována komunikace, především ve vztahu na požadovanou logistiku přepravy, která byla realizována 300 nákladními vozy. Přesné plánování dodávek umožnilo optimální využití malé volné plochy, která byla na stavbě k dispozici; vybavení stavby tak mohlo být snížené na minimum. V úzké spolupráci s montáží PERI, zakázkovým oddělením a logistickým týmem byly dodávky tvarovaného bednění a podpěrného lešení zkoordinovány a produktivita optimalizována přímo na stavbě.