You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
čvc
01
čvc

Stanice metra Capitol Hill, Seattle, USA

1. 7. 2014


Tisková zpráva

1. 7. 2014
Seattle, USA
  • Tisková zpráva (cz)
  • 4 286 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 35.9 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Stanice metra Capitol Hill, Seattle, USA

Zkušení technici PERI, pracovní tým z PERI USA a PERI Německo, zde připravili velmi hospodárné řešení. Náklady mohou být ušetřeny tím, že stěny a železobetonové nosníky je možné vyrábět s pouhou jednou pracovní spárou, tedy v jednom záběru betonáže a tím ušetřit pracovní spáry a náklady na montáž. Na druhou stranu spočíval návrh v použití pronajímatelných a rychle dostupných systémových dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. Pro tým pracující na stavbě z firmy Turner Construction to znamenalo při realizaci tohoto projektu enormní úsporu času i nákladů.

Bednicí vůz na tři tunelové úrovně
Konstrukce bednicího vozu VARIOKIT pro devět spodních, 12 metrů dlouhých a 8 vysokých záběrů byl navržen ze dvou částí. Daly se tak po dokončení nejnižší úrovně s pomocí horní poloviny bednicího vozu realizovat také následující obě úrovně, každá v šesti betonářských záběrech s výškou 5 m příp. 4 m.
Bednicí vůz PERI bylo možné obsluhovat kompletně hydraulicky a s pomocí válcových ložisek na okrajových trámech bez problémů pojíždět v podélném směru po železobetonových okrajových trámech spodní úrovně. Vysokopevnostní podpěry HD 200 přitom sloužily jako nouzové podepření okrajových trámů, aby bylo možné odvádět dodatečná zatížení způsobená bednicím vozem a betonáží. Souprava ze systému VARIOKIT sloužila zároveň k uložení ohromných ocelových trub, které pak mohly být v průběhu betonáže stěny rovněž vybetonovány. Pro umožnění přenesení velkých zatížení u železobetonových desek s tloušťkou 1,22 m do okrajových trámů, musel být bednicí vůz přesně přizpůsobován měnícímu se zatěžovacímu stavu. Stále bylo zachováno použití systémových dílů VARIOKIT, hydraulické ovládání a snadné pojíždění kompletní bednicí soupravy.

Komplexně: systémové a detailní řešení
K úspěšnému vývoji projektu také přispěla skutečnost, že měl projektový tým PERI připraven pro všechny etapy výstavby detailní řešení: například u vytváření koncepce pro místo rozšíření v nejnižší úrovni a u připojení ocelových trubek pod pomocným můstkem. Zde sloužil bednicí vůz VARIOKIT dokonce jako transportní vozidlo. Systémy PERI TRIO, VARIO GT 24, Opěrné rámy SB, MULTIFLEX, věže ze systému MULTIPROP a schodiště PERI UP doplňovaly obsáhlé řešení projektu.

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT
Se standardními, pronajímatelnými systémovými díly a vhodným spojovacím materiálem stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT je možné hospodárně vyrobit mostní i tunelové stavby a přizpůsobit je optimálně stávajícím požadavků staveniště. Princip stavebnice dále umožňuje řešení příhradové konstrukce na míru s optimalizací zatížení pro většinu tvarů.

Seattle
Seattle je největším městem severozápadu USA a zároveň domovem světoznámých společností jako jsou Microsoft, Amazon, Boeing a Starbucks. Filmovému a televiznímu publiku je toto město známé především díky filmu „Samotář v Seattlu“ nebo TV seriálu „Chirurgové“.