You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

03
bře
03
bře

Tunelové bednění s rekordními rozměry

3. 3. 2015


Tisková zpráva

3. 3. 2015
Alžír, Alžírsko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 4 978 znaků (bez mezer)
  • 6 x foto
  • 49.4 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Stanice metra „Place des Martyrs“, Alžír, Alžírsko

Nejsevernějším místem rozsáhlých akcí přispívajících k rozšíření metra, které leží v samém centru a nejblíže k přístavu je stanice „Place des Martyrs“. Zastávka s obloukovou klenbou je dlouhá 144 m a široká 23 m a po dokončení bude patřit mezi největší stanice metra na světě. Tato stavba je součástí celého ambiciózního projektu na vytvoření infrastruktury. Stávající síť metra v alžírském hlavním městě má nyní délku necelých 9 km. V průběhu deseti let by měly být vybudovány tři trasy s celkovou délkou 55 km. Nový moderní systém metra má pomoci ke snížení počtu dopravních kolapsů a zlepšení mobility obyvatel. Počtem obyvatel 3 miliony je město Alžír nejvýznamnějším dopravním uzlem v Alžírsku.

Dva tvary průřezu – 1 bednicí vůz
Stanice „Place des Martyrs“ je definována dvěma různými průřezy. Impozantní šířka klenby 23 m se ve střední části na severu a jihu zužuje na 16,50 m. Při návrhu konstrukce bednicího vozu použili technici PERI stavebnici pro inženýrské stavby VARIOKIT tak, aby bylo možné s pomocí stejných systémových dílů a celých sestav bednění realizovat obě varianty průřezů co nejhospodárněji. Při navrhování muselo být také zohledněno zpětné kotvení, protože délka betonářského záběru 5,10 m je poměrně malá.

Navržený bednicí vůz PERI ze stavebnicového systému VARIOKIT je ideálně přizpůsoben všem požadavkům stavby, aby byl: komfortní s možností hydraulické obsluhy, hospodárný s ohledem na pronajímatelné systémové díly a rychle smontovatelný popř. adaptabilní pomocí standardního spojování čepy. Kromě konstrukce bednicího vozu ze systému VARIOKIT zde našlo uplatnění i pracovní lešení PERI UP, které je možné optimálně přizpůsobit průřezu klenby a vedle tunelového bednicího vozu slouží k rychlému a bezpečnému provádění prací jako jsou armování i montáž izolace.

Koncepce stavebnice VARIOKIT
VARIOKIT je dimenzován pro známé kombinace zatížení tunelových a mostních staveb a výškových budov. Se standardními, pronajímatelnými systémovými díly a spojovacími prvky lze nosné konstrukce sestavit cenově výhodně a přizpůsobit je přesně požadovanému tvaru stavby. Především při budování dopravních staveb s malým počtem nasazení představují: možnost pronájmu, promptní dostupnost materiálu a rychlá a snadná montáž - enormní úsporu času i nákladů. Projektová řešení se systémem VARIOKIT je možné také ideálně sladit s danými požadavky.

Aktuálně projekt afrického metra zahrnuje výstavbu samotné dvoukolejné tunelové trasy a zřízení dvou stanic. Severně od nynější konečné stanice „Tafourah“ u Grande Poste Office bude trasa 1 se stanicí „Ali Boumendjel“ u náměstí Emir Abdelkader a stanicí „Place de Martyrs“ prodloužena celkem o 1,7 km. Plánovaná stavba bude probíhat v centru města s četnými mešitami a paláci a pod historickým jádrem starého města (Kasbah), které patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. To je velká výzva pro všechny osoby zodpovídající za projekt.

Obsáhlé řešení tunelového bedněn
Projekt bednění a lešení celého stavebního záměru je založen na týmové spolupráci techniků PERI z Alžírska, Portugalska, Španělska a Německa. Celkem byly použity čtyři tunelové vozy. Ke konstrukci bednicího vozu ze systému VARIOKIT pro „Place des Martyrs“ bude ještě nasazen druhý bednicí vůz s poloměrem 9,30 m pro výstavbu mezistanice „Ali Boumendjel“. Dva další tunelové bednicí vozy, zkonstruované přesně na míru projektu, slouží pro výrobu tunelového tubusu dlouhého 1 450 m s poloměrem 4,50 m. S nimi bude denně bedněno a betonováno cca 10 m železobetonové roury raženého tunelu.