You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

10
srp
10
srp

Stavba mostů s odbornými znalostmi a stavebnicovými systémy

10. 8. 2022


Tisková zpráva

10. 8. 2022
Německo
  • Tisková zpráva (en | de)
  • 7 778 znaků (bez mezer)
  • 10 x foto
  • 110.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Most přes údolí Filstal, Mühlhausen im Täle, Německo

Plánování a služby orientované na zákazníka a modulární, sladěné systémy jsou základem k vypracování řešení bednění a lešení vhodného téměř pro všechny požadavky na stavbě, a to i u složitých projektů dopravní infrastruktury. Technici společnosti PERI významně pomohli při stavbě mostu přes údolí Filstal svými odbornými znalostmi a zkušenostmi.

Most přes údolí Filstal dlouhý 485 m je nejzajímavějším projektem nové vysokorychlostní trati Wendlingen–Ulm. Ve výšce 85 m spojuje jako jeden z nejvyšších železničních mostů v Německu tunel Boßler na severu s tunelem Steinbühl na jihu. Tím, že jsou koleje umístěny na dvou samostatných mostech, je stavba architektonicky a technicky velmi náročná. Stavba mostu přes údolí Filstal je zároveň pilotním projektem BIM.

Poskytovatel řešení
Most přes údolí Filstal spojuje všechny myslitelné výzvy v mostním stavitelství: vysoké mostní pilíře, které mají hlavice ve tvaru písmene Y, štíhlé nosné konstrukce stavěné s použitím filigránů, vysoké požadavky na kvalitu pohledového betonu ze strany společnosti Deutsche Bahn (německé dráhy) a napjatý harmonogram pro dodržení termínu dokončení z důvodu průběžného přizpůsobování celého projektu mostní konstrukce. Výhodou byla spolupráce prováděcích společností Max Bögl a PORR s firmou PERI, zkušeným dodavatelem bednění a lešení. Především při neustálých změnách požadavků v průběhu stavby nacházeli specialisté na dopravní stavby řešení tak, aby bylo možné dodržet stanovený termín dokončení a zároveň dosáhnout té nejvyšší prováděcí kvality. Ve všech fázích zobrazovalo digitální 3D plánování nasazení bednění a lešení a usnadňovalo tak komunikaci s různými osobami s rozhodovací pravomocí.

Stavebnice pro pilíře
Celkem tři stavebnicové systémy PERI sloužily při provádění stavby jako technický základ pro zhotovení mostních pilířů. Štíhlé železobetonové dříky rostly do výšky takt po taktu s pomocí kolejnicového šplhavého bednění RCS. V komplikovaných místech, kde se pilíře rozšiřovaly do hlavic, se o bezpečné odvádění zatížení postaraly pracovní lávky ze šplhavých systémů RCS a SCS. Armovací lešení PERI UP postavené okolo hlavice pilíře zároveň nabízelo bezpečné pracovní místo.

Zvláštnost pilíře ve tvaru Y
Zvláštností bylo zpracování šikmých pilířů mezi hlavicí ve tvaru Y a mostovkou. Zde zkonstruovali technici PERI vozík vedený po kolejnicích, čímž spojili systém lešení PERI UP se stavebnicí pro inženýrské stavby VARIOKIT a šplhavou techniku RCS. Kompletní sestava lešení tak mohla být v krocích po 50 cm posunuta do požadované pozice, bezpečně vedena po šplhavých kolejnicích přes šplhavé botky na nakloněných horních stranách pilířů a neustále spojena se stavbou.

Kombinované řešení mostovky
Obě jednokolejné paralelní mostovky byly prováděny pomocí posuvné skruže jako spojité nosníky z předpjatého betonu – nejdříve západní most a poté východní most. Výstavba říms západního mostu probíhala v úsecích po 24 m a byly zde nasazeny římsové vozíky VARIOKIT. Po jejich doplnění zavěšeným lešením PERI UP mohly být následně použity také pro dokončovací práce. Řešení PERI umožňovalo zároveň použití jako montážní lešení pro ochrannou stěnu. Konstrukce lešení byla dodatečně zvýšena a podle potřeby zakryta tak, aby chránila pracovníky před větrem a nepříznivým počasím.

Pro urychlení postupu stavby byly pro zhotovení říms po taktech na východní mostovce po celé délce mostu nasazeny pracovní lávky. Projektové řešení techniků PERI se systémem VARIOKIT zohlednilo také potřebu využití jako montážní lávky a lávky pro dokončovací práce. Metrický modul obou stavebnicových systémů VARIOKIT a PERI UP umožnil všude téměř neomezenou kombinovatelnost – velká výhoda při plánování, statickém posouzení i provádění stavby na místě. Sdružení partnerů Max Bögl a PORR zde využilo spolupráce s firmou pro stavbu lešení Schäfer Gerüstbau, která je kompetentním subdodavatelem pracujícím s oběma systémy PERI již na mnoha stavbách s velmi pozitivními montážními zkušenostmi. S bezpečnostně sladěnými pracovními postupy mohly být stanovené termíny dodrženy bez jakýchkoli problémů. Velká bezpečnost práce byla výhodou pro montáž bednění a lešení i pozdější užívání ve velké výšce a v místě křížení dálnice a stoupání u Švábské Alby na A8.

Velká flexibilita stavebnice lešení umožnila při montáži zavěšeného lešení optimální přizpůsobení tvaru mostu. Nasazení nových dílů z druhé generace lešení PERI UP bylo přínosem vzhledem k nižší hmotnosti a vysoké únosnosti. Problémem nebylo například ani nasazení zdvojených vertikálních sloupků. S modulárním systémovým nosníkem se dala rychle a snadno vytvořit přemostění v modulu po 25 cm až do délky 10 m – bez dodatečných lešenářských trubek a spojek.

Tunelový portál
Obsáhlý balíček služeb PERI s technickými službami, podporou přímo na stavbě, montážním mistrem a předmontáží pokryl i závěrečnou výstavbu tunelového portálu jako přechodu mezi mostem a tunelem. Vzhledem k tomu, že i tunelový bednicí vůz byl založen na stavebnici pro inženýrské stavby VARIOKIT s pronajímatelnými systémovými díly, mohlo být projektové řešení ve velmi krátkém čase připraveno, dodáno na stavbu a sestaveno přímo na místě.