You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
říj
01
říj

Nejvyšší betonové pylony na světě budované se samošplhavým bedněním PERI ACS

1. 10. 2014


Tisková zpráva

1. 10. 2014
Istanbul, Turecko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 5 596 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 41.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Třetí most přes Bospor, Istanbul, Turecko

Most přes Bospor spojující evropský a asijský kontinent má rozpon hlavního pole  1 408 m, při šířce 59 m nese osmiproudou silnici a dvoukolejovou železniční trať a je součástí 260 km dlouhé dálnice. Zásluhou využití samošplhavého systému PERI ACS a nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 mohou být dodrženy všechny požadavky na flexibilitu, kvalitní povrch betonu a rozměrovou přesnost celé konstrukce. Racionální postup prací uplatněný u každého záběru umožňuje díky hydraulickému posunu neobyčejně vysokou produktivitu.

Samošplhavý systém ACS, optimálně přizpůsobený celkovému tvaru
Při výrobě šikmých stěn pylonu tvaru A se použije nastavováníschopná varianta samošplhavého bednění ACS V, kterou je možné nakloněným částem pylonu optimálně přizpůsobit. Aby práce u nakloněných staveb ve velké výšce byla bezpečná a ergonomická, je podlaha pracovní lávky vždy zcela vodorovná. V úsecích, ve kterých je pylon téměř svislý, bude nasazena varianta ACS R, která je standardním systémem samošplhavého bednění ACS. Mezi nohami pylonu pak bude kromě systému ACS V použita také plošinová varianta ACS P.

Již ve fázi příprav bylo velkou výzvou přizpůsobování bednění průřezu všech čtyř nohou pylonu, které se neustále zužují. V půdorysu mají tvar trojúhelníku se zkosenými rohy. Tři dlouhé strany tohoto polygonu se směrem vzhůru zmenšují každá celkem o 1,40 m.

Potřebné přizpůsobení pracovních plošin je navrženo tak, že doprostřed každé delší strany jsou osově souměrně umístěny mezilávky, které lze na sousední plošiny ukládat dle potřeby. Samotné bednění je pak měněno prostřednictvím vyrovnávacích plechů a sešroubovaných dílců, které jsou postupně demontovány.

Řešení PERI dále nabízí požadovanou flexibilitu především u montáže ocelových vestaveb pro umístění šikmých lan. Návrh zohledňuje měnící se rozměry a umístění vestavěných dílů velkých rozměrů. Stanovení os šplhání vyžadovalo vypracování velmi precizního projektu, aby nedošlo ke kolizi s boxy pro šikmá lana. Zde je bezpodmínečně nutná velká rozměrová přesnost.

Kompletní řešení PERI – vysoký stupeň bezpečnosti práce, zvýšená efektivita
Všechny šplhavé soupravy ACS jsou opláštěny vlnitým plechem. Zakrytí spodní pracovní lávky s uzavřením v celé ploše vlnitým plechem nabízí kromě zabezpečení proti pádu také ochranu proti větru a nepřízni počasí. Z dalších úrovní pracovních lávek je montována výztuž pro další podlaží. Perforovaný vlnitý plech v těchto místech umožňuje průchod světla a vzduchu. Na třech horních lávkách je možné umístit celkem až 42 t výztuže.

Na nakloněné lávce šplhá zároveň i rozdělovač betonu. V návrhu byl do samošplhavého systému začleněn i přístup k osobnímu výtahu. Toto dokonale promyšlené kompletní řešení a příprava náhledů ve 3D pro vizualizaci, byly vypracovány v krátké době týmem vytvořeným z jednotlivých účastníků výstavby. Zkušenosti, kompletní návrh i včasné dodávky velkého množství materiálu dodávané firmou PERI umožňují plynulý průběh a tím i dodržení pevně stanoveného harmonogramu výstavby.

Plánované odlehčení infrastruktury Istanbulu
Město Istanbul s 15 mil. obyvatel patří k těm největším na světě. Jeho poloha na dvou kontinentech a mezi dvěma moři činí tureckou metropoli sice jedinečnou, ale znamená i velké dopravní problémy. Především obě existující bosporské spojnice z let 1973 a 1988 jsou beznadějně přetížené. Nová trasa - Marmara sever probíhá v dostatečné vzdálenosti od centra Istanbulu a průliv Bospor kříží asi 25 km severně od centra města. Třetí most u ústí do Černého moře – nazývaný také most sultána Selima – není jen mostem s nejvyššími železobetonovými pylony, ale také široko daleko největším visutým mostem s železnicí. Tato má jako přímý spoj k plánovanému ohromnému letišti odlehčit oběma stávajícím mostům. Dokončení tohoto odvážného projektu je plánováno v roce 2015.