You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
srp
01
srp

Šplhavé řešení pro zvláštní tvar budovy

1. 8. 2014


Tisková zpráva

1. 8. 2014
Varšava, Polsko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 8 330 znaků (bez mezer)
  • 7 x foto
  • 60.2 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Spire, Varšava, Varšava, Polsko

Již během přípravy projektu vypracovala PERI spolu s investorem, generálním dodavatelem Ghelamco Polsko a zhotovitelem hrubé stavby Monting návrh bednění, který splňoval všechny podmínky pro efektivní a bezpečnou realizaci architektonického návrhu. Díky velkým zkušenostem firmy PERI s hydraulickým šplhavým bedněním mohlo vzniknout technicky velmi dobře promyšlené řešení, které zohlednilo jak náročné tvary budov komplexu, tak i velmi krátký časový prostor vymezený pro výstavbu. Návrh PERI přesvědčil navíc i důrazem na zajištění velké bezpečnosti práce a optimálními dodacími podmínkami tak velkého množství materiálu.

Šplhavé řešení pro zvláštní tvar budovy

Základním problémem při navrhování řešení šplhavé ochranné stěny centrální výškové budovy bylo její přizpůsobení měnícím se, elipsovitým půdorysům stropů jednotlivých podlaží. Aby mohl být dodržen plánovaný harmonogram výstavby, musí realizace každého podlaží trvat nejdéle jeden týden. Kolejnicový šplhavý systém RCS takovou flexibilitu nabízí. Ke stropním deskám se systém kotví pomocí šplhavých kolejnic RCS, které umožňují různě velké, vodorovné vyložení od hrany stavby a tím vyrovnávají odsazení jednotlivých podlaží. Zároveň toto uchycení zajišťuje, že je ochranná stěna ke stavbě stále bezpečně ukotvena. Protože jsou stropy jednotlivých podlaží varšavské Spire předpínané, je šplhavá ochranná stěna opatřena třemi lávkami. Ty umožňují nepřetržitý přístup k čelním stranám stropů pro provádění všech potřebných činností.

U bednění stěn jader kombinovali technici PERI samošplhavou variantu ACS s plošinami a se šibenicí: zatímco systém plošin nabízí velké skladovací a pracovní plochy u jader budovaných v předstihu, bednění polokruhových vnějších stěn jader podle prováděcí varianty visí na šibenicích. S použitým nosníkovým stěnovým bedněním VARIO GT 24 stavbaři docílí velké rozměrové stálosti a také velmi kvalitního povrchu stěn.

Svůj díl práce odvede i výsuvná lávka RCS: zkombinováním pronajímatelných systémových dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT vytvářejí lávky vhodnou plochu pro založení 4 a 6patrových schodišťových věží. Schodiště PERI UP nabízí nepřetržitý přístup do vyšších podlaží – nezávisle na postupu montáže prefabrikovaných schodišť v jádru budovy.

Šplhavé bednění a také šplhavá ochranná stěna se posunují z podlaží do podlaží nezávisle na jeřábu: samošplhavé bednění ACS pracuje s hydraulickým šplhavým zařízením se silou zdvihu 100 kN, šplhavá ochranná stěna RCS je směrem nahoru posouvána s pomocí mobilního šplhavého zařízení.

Osvědčená standardní řešení pro sloupy a stropy

Nejlepšího povrchu kruhových sloupů ve všech třech budovách dosáhnou stavbaři nasazením ocelového bednění pro kruhové sloupy SRS; u všech čtvercových sloupů jsou používány panely sloupového bednění TRIO.

Velké stropní desky s různým elipsovitým půdorysem jsou obedňovány osvědčeným panelovým stropním bedněním SKYDECK. Tento hliníkový systém nabízí obzvlášť lehké díly, se kterými se velmi snadno manipuluje. Snadná a systematická montáž urychluje proces obedňování. Bednění SKYDECK je vybaveno padací hlavou, která umožňuje odbednění již po krátké době po betonáži. Panely a podélné nosníky jsou tak dříve k dispozici pro použití v následujících úsecích. Předností pro dodavatele je i značná redukce zásob.

U obou administrativních výškových budov je bednění SKYDECK při okrajích stropů doplněno stropními stoly, které se do následujícího podlaží zdvihají rychle pomocí jeřábu společně s již namontovanou ochranou proti pádu PROKIT a stojkami.

Bednění, lešení a služby od jednoho dodavatele

PERI podporuje výstavbu komplexu Spire nejen dodávkou bednění a lešení, ale i v jiných ohledech. Kromě materiálu poskytuje i různé služby, které pomáhají prováděcí stavební firmě při realizaci architektonicky zajímavého komplexu budov. Na počátku bylo přesné plánování návrhu bednění podle požadavků investora při zohlednění manipulace prováděcí stavební firmou Monting. Během budování hrubé stavby nabízí nájemní sklad PERI v Płochocině potřebná množství materiálu pro včasnou výstavbu podle stanoveného časového harmonogramu. Také práce na fasádě budou prováděny s využitím lešení PERI UP. Modulové lešení nabízí díky integrovaným podlahovým zarážkám a rychlé montáži velkou efektivitu.

Při všech zadáních týkajících se bednění a lešení minimalizuje úzká a konstruktivní spolupráce mezi PERI a Monting nejasnosti a zajišťuje vysokou míru transparentnosti a efektivity prací.

Spire

Nový komplex v polském hlavním městě tvoří tři objekty: 220 m vysoká výšková stavba obestavěná dvěma nižšími, 55 m vysokými, v půdoryse půlkruhovými budovami. Věž, vyprojektovaná belgickou architektonickou kanceláří Jaspers Eyers & Partners, je svým zvláštním tvarem velmi nápadná. Podlaží mají elipsovitý půdorys, jehož rozměry se v patrech mění. Hrubá stavba je vysoká 188 m a teprve s nasazenou spirálou, podle které se celý komplex nazývá „Spire“, dosáhne budova své finální výšky.

Po dokončení obalí celou budovu fasáda ze skla. Do poloviční výšky je zúžená, což administrativní budově dodává nápadnou, velmi štíhle působící siluetu. Směrem vzhůru fasáda velkoryse přesahuje přes jádro budovy. Spire bude o 12 m vyšší než dosud nejvyšší stavba ve Varšavě, která se nachází v bezprostřední blízkosti Trade Tower. Tím se stane i nejvyšší budovou v zemi. Podle údajů investora všechny objekty splňují nejpřísnější požadavky na ekologický a energeticky optimalizovaný provoz.