You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
čvc
01
čvc

Zkrácená doba výstavby se systémy MAXIMO a SKYDECK

1. 7. 2013


Tisková zpráva

1. 7. 2013
Vídeň, Rakousko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 4 814 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 42.9 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Obytný a obchodní komplex u Severního nádraží, Vídeň, Rakousko

V areálu bývalého Severního nádraží ve Vídni by v příštích letech mělo po etapách vyrůst 10 000 bytů a zároveň by mělo vzniknout 20 000 pracovních míst. Projekt dvou osmipatrových domů s 91 bytovými jednotkami umístěných v městské zástavbě předpokládá velkorysé vybavení balkóny a lodžiemi stejně jako konstrukci z monolitického betonu. Pro stěny a podhledové strany balkónů byly požadovány zvýšené nároky na kvalitu pohledového betonu. Pro realizaci hrubé stavby vymezil harmonogram prací velmi krátkou dobu výstavby, pouhých 10 měsíců. Použitím systémů bednění PERI MAXIMO a SKYDECK se daly stěny i stropy bednit rychleji a ve spojení s dobře promyšleným návrhem taktů byla velmi přehledná i okamžitá potřeba materiálu na stavbě.

Spínání bednění z jedné strany jako součást systému

Úspora času potřebného k obednění vyplývá při použití rámového bednění MAXIMO z možnosti obsluhovat spínací techniku MX sestávající především ze spínací tyče MX a kloubové matice MX pouze z jedné strany bednění. Kloubová matice MX se upevní při zahájení prací jednoduše na stavěcí stranu bednění, spínačí tyč MX se pak zašroubuje skrz uzavírací stranu bednění do kloubové matice – spínací tyč je díky tomu možné při každém nasazení bednění obsluhovat jednou osobou z jedné strany. Kónický tvar spínací tyče přitom  nevyžaduje žádné distanční trubky a kónusy – což znamená úsporu nejen  samotného materiálu, ale i dalších nákladů na práci.

Systematicky vhodně uspořádaná spínací místa systému MAXIMO zároveň  urychlují obedňování. Tím, že jsou spínací místa uspořádána uvnitř panelu a není nutné sepnutí při okrajích, je celkový počet sepnutí menší a při každém betonářském záběru tak dochází k významné úspoře drahocenného času.  Navíc jsou všechna spínací místa u systému MAXIMO obsazena. Neexistují proto žádné volné otvory, které by musely být následně uzavírány, což eliminuje možné zdroje závad a tím i dodělávek. 

Promyšleným rozmístěním spínacích míst u rámového bednění MAXIMO vzniká také pravidelný modul spár – v horizontálním i vertikálním směru. Tímto způsobem je možno docílit odpovídajícího vzhledu betonu.

Rychlé obedňování s panelovým stropním bedněním SKYDECK

Stropní desky jednotlivých podlaží byly obedňovány systematicky lehkým panelovým stropním bedněním SKYDECK. Stále se opakující postup montáže a snadná manipulace s jednotlivými díly osvědčeného systému proces obedňování a odbedňování významně urychlovaly. Vhodná velikost a zároveň malá hmotnost jednotlivých systémových dílů z hliníku práci značně usnadňují. Panely i podélné nosníky je možné díky systému padacích hlav velmi brzy použít v dalším záběru, což výrazně snižuje množství zásob na stavbě.

Pro navrhovatele bylo velkou výzvou obedňování balkónů. Pro podhledovou stranu jejich desek byl požadován povrch z kvalitního pohledového betonu a zároveň byly jednotlivé balkónové desky v jednotlivých podlažích vyloženy. Pro obednění těchto vyložení navrhli technici PERI  nosníkové stropní bednění MULTIFLEX, podepírané podpěrnými věžemi MULTIPROP, což umožnilo splnit zvýšené nároky na kvalitu pohledového betonu. Se souhlasem vedení stavby sloužilo vyložené stropní bednění zároveň jako pracovní lešení.