You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Příhradový nosník GT 24

Přehled

Dřevěný příhradový nosník PERI GT 24 se vyznačuje vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku GT 24 se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

Velká únosnost
Jako příhradový nosník s výškou 24 cm pro vysoká zatížení a velké rozpony.

Dlouhá životnost
Stabilní provedení, styčník s klínovým spojem, bez „zadržování“ vlhkosti.

Kompatibilita
Příhradová konstrukce umožňuje jednoduchou montáž příslušenství stavby.


Technický popis

  • univerzální dřevěný bednicí nosník s výškou 24 cm pro stěnová, sloupová, stropní bednění, pro bednění čel u okrajů stropů a pro použití při výrobě atypického bednění
  • 18 standardních délek od 0,90 m do 6,00 m v modulu po 30 cm, atypické délky do 17,85 m na dotaz
  • hmotnost: 5,90 kg/m
  • dovolená nosnost: 28,00 kN
  • dovolený ohybový moment: 7,00 kNm
  • tuhost v ohybu: EIx = 887 kNm²; Ix = 8.064 cm⁴