You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Podchod pro pěší u Neplachova, Most přes Ponědražský potok

Informace o projektu

Místo stavby: Neplachov, Česká republika

Podchod pro pěší u Neplachova

 • celková délka objektu 50 m
 • poloměr klenby 2,40 m
 • jeden betonážní úsek o délce 6,00 m

Most přes Ponědražský potok

 • celková délka objektu 55 m
 • poloměr klenby 4,50 m
 • délka formy pro zhotovení mostu 6,90 m
 • u portálových bloků forma prodloužená o 2,40 - 4,50 m

Požadavky

Obě stavby vyžadovaly:

 • povrchy z pohledového betonu
 • posuvné konstrukce
 • betonáž portálových úseků zároveň s římsou

Zákazník

GRIV s.r.o., České Budějovice

Výhody pro zákazníka

 • přesně vypracovaný návrh forem z velké části z pronajímatelných dílů PERI zoptimalizoval množství materiálu a usnadnil logistiku
 • předem smontované sestavy urychlily montáž na stavbě
 • posuvná konstrukce umožnila rychlou obrátkovost bednění
PERI
Ing. David Grygar
stavbyvedoucí

Díky vhodně zvolené konstrukci a zajištění doprovodných služeb, jako je doprava a montáž, jsme mohli zahájit realizaci díla dle časových požadavků generálního dodavatele. Posuvná konstrukce nám umožnila rychlou obrátkovost bednění.

Řešení PERI

 • sestavy ze systému VARIOKIT, vřeten SLS, závor GRV a příhradových nosníků GT 24
 • montáž jednotlivých částí konstrukce předem v montážní hale PERI
 • kompletně připravené záklopové panely VARIO
 • rozměry připravených sestav přizpůsobené s ohledem na přepravu