You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

02
lis
02
lis

Projekt The REACH z pohledového betonu získal cenu ACI Excellence Award

2. 11. 2020


Tisková zpráva

2. 11. 2020
Washington, D.C., USA
  • Tisková zpráva (de | en)
  • 7 723 znaků (bez mezer)
  • 10 x foto
  • 55.4 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

THE REACH / KENNEDYHO CENTRUM PRO UMĚNÍ, Washington, D.C., USA

Nová část komplexu impozantního kulturního Kennedyho centra pro umění je známá pod názvem „The REACH“. Skládá se ze tří propojených pavilonů, které vynikají neobyčejným architektonickým tvarem a nejkvalitnějším pohledovým betonem. V říjnu 2020 získal tento jedinečný projekt cenu Amerického betonářského institutu ACI Excellence Award a stal se tak projektem, který byl oceněn jako projekt s obzvláště kreativními metodami a inovativními technologiemi. Firma PERI pro tento speciální projekt vytvořila návrh bednění, který kombinoval specifická řešení s již osvědčenými standardními systémy.

Washington D.C. se nachází na východním pobřeží USA, sousedí s Marylandem a přirozenou hranici s Virginií tvoří řeka Potomac. Panorama města utvářejí velkolepé budovy, zajímavé památníky a známá muzea. Nachází se zde také kulturní centrum „John F. Kennedy Center for the Performing Arts“, česky Kennedyho centrum pro umění, které upoutá pozornost především svým neobyčejným architektonickým tvarem.

Tři pavilony nové části centra byly postaveny na jižní straně stávajícího komplexu na ploše o velikosti přibližně 4,6 ha. Otevřená studia zahrnují velké množství venkovních a vnitřních ploch a nabízejí prostory pro zkušebny, divadelní představení a další druhy umění. Vyznačují se výraznými, jasnými liniemi a ergonomicky prohnutými křivkami a dokonale tak zapadají do výrazné podoby města. Bílý beton a různé druhy podlahových krytin doplňují celkový vzhled přístaveb.

Pavilon Skylight – architektonická perla projektu

Pavilon Skylight je největší ze tří pavilonů a se stropy ve výšce 12,9 m a prohnutou stěnou patří k nejzajímavějším a nejvýraznějším částem projektu. Stěna je rovnoměrně zakřivena ve vodorovném a svislém směru. Každý ze speciálně tvarovaných dílů dodaných firmou PERI proto vyžadoval individuální vzhled. V praxi to znamenalo vyvinutí modelu ve 3D, který mohl stěnu virtuálně zobrazit a pomohl firmě PERI k vytvoření specifického bednění přímo pro daný projekt. Zhotovení těchto panelů v nedaleké marylandské pobočce PERI Elkridge umožnilo jejich včasné dodání na stavbu.

Velká výzva v přenosu zatížení

Z prováděných zkušebních testů vyplynul velmi rychle poměrně vysoký tlak čerstvého betonu okolo 100 kN/m2, který znamenal vysoké reakční síly pro oba po stranách umístěné systémy čílek stěn Upper Glissando Wall. V nejvýše položeném betonářském záběru se tak vyvinula odbedňovací síla 120 kN a horizontální síla 420 kN. Vzhledem k tomu, že obě síly působily opačným směrem, nedocházelo k jejich odvádění přes různé vstupní body, ale spíše vedly k přetáčení systému čílek stěn. Pro zvládnutí těchto náročných požadavků byla nutná mnohem masivnější konstrukce systémů čílek stěn než v běžných případech. Řešením bylo použití těžkých standardních produktů PERI, například kolejnicového šplhavého systému RCS. Tímto způsobem mohl být nasazen hospodárný systém odolný proti zkroucení, který byl pevně přikotven k podloží.

Extrémní délka betonáže 45m zakřivení měla za následek velké horizontální zatížení. Technici PERI proto připravili pro tento projekt speciální řešení, ve kterém dokonale sladili standardní systémy s díly vyrobenými na zakázku. Toto individuální řešení nakonec umožnilo bezpečné přenesení sil působících na ramenáty.

Technické oddělení PERI zkonstruovalo speciálně pro tento projekt systém tahu a tlaku (TCS). Panely byly přitom ve vodorovném směru spojeny takovým způsobem, že zatížení bylo přenášeno místo na sousedící panely postupně do nosné konstrukce a tím se zabránilo přetížení panelů. Hlavním cílem systému TCS bylo postupné přenášení horizontálních zatížení z tvarovacího bednění na systém TCS, který fungoval jako řetěz. Jenom tak mohly být nasazeny pro vznikající extrémně vysoké zatížení rovněž standardní konstrukční díly a standardizované ramenáty PERI.

Nasazení standardních systémů PERI

Kromě technicky náročných řešení bylo použito také velké množství osvědčených standardních dílů PERI. Například jednoduché zakřivené stěny tří pavilonů byly bedněny kruhovým bedněním RUNDFLEX, které bylo na stavbu dodáno jako rovné panely a jejichž poloměr byl nastaven přímo na stavbě. Bednění vysokých rovných stěn bylo prováděno pomocí nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24, které vydrží neobyčejně vysoký tlak a bylo tak optimálním řešením pro splnění požadavků tohoto projektu.

Pro bednění stropů bylo během celého projektu upřednostňovanou volbou flexibilní nosníkové stropní bednění MULTIFLEX, které bylo použito při realizaci pohledového betonu v osvědčené PERI kvalitě. Pro stropy v podzemních garážích bylo nasazeno panelové stropní bednění SKYDECK, jehož lehké systémové díly umožňují jednoduchou montáž. Velká část vyztužení byla provedena díly ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT.

Vítěz ceny ACI Excellence Award

Dne 26. října 2020 získal tento významný projekt cenu Amerického betonářského institutu ACI Excellence Award. Kennedyho centrum bylo nejprve oceněno v kategorii „Nízkopodlažní budovy“ a nakonec vybráno jako celkový vítěz mezi oceněnými ze všech kategorií. Ocenění institutu ACI jsou každoročně udělována direktoriem na základě doporučení výběrové komise. Hodnotí celosvětově nejlepší výkony v oblasti betonových konstrukcí, zvláště s ohledem na spojení kreativních metod s inovativními technologiemi. Nezisková organizace ACI byla založena v roce 1989, aby podpořila pokrok, inovaci a spolupráci.