You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

16
bře
16
bře

Průmyslová památka získá nový smysl života

16. 3. 2023


Tisková zpráva

16. 3. 2023
Německo
  • Tisková zpráva (de | en)
  • 7 518 znaků (bez mezer)
  • 11 x foto
  • 128.4 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Plynojem Schöneberg, Berlín, Německo, Německo

Tento projekt je viditelnou ukázkou energetických změn. Historický plynojem v Berlíně-Schönebergu se promění v supermoderní kancelářskou budovu a stane se symbolem areálu EUREF. Kvůli novému záměru se musí památkově chráněná stavba vybourat a přestavět. K rychlému a profesionálnímu provádění sanace a přípravu hrubé stavby významně přispívají systémy bednění a lešení PERI.

Kolem odstaveného plynojemu na ploše bývalé městské plynárny vzniká již od roku 2008 kancelářský a vědecký areál, ve kterém má nyní sídlo okolo 150 firem. Tuto modelovou čtvrť vyvíjí soukromý developer EUREF AG jako „klimaneutrální město zítřka“. Řada památkově chráněných opukových a cihlových staveb byla zrekonstruována na energeticky úsporné budovy a doplněna o architektonické a energeticky supermoderní novostavby. V berlínském „městečku budoucnosti“ nyní pracuje, bádá a vzdělává se více než 5 000 lidí v oblasti energetiky, mobility a ochrany klimatu.

Plynojem novým symbolem areálu EUREF

Plynojem je poslední rekonstruovanou budovou v areálu. 78 metrů vysoká ocelová konstrukce průmyslové památky sloužila v mezičase jako impozantní místo pro televizní talk show moderátora Günthera Jaucha. Nyní zde dochází k přestavbě na kancelářské a konferenční centrum. Novostavba vznikající uvnitř šedé ocelové konstrukce, která tvoří rám okolo nového kruhového prostoru, dodržuje bezpečnou vzdálenost 1 metr od historické památky. Ta díky tomu zůstane zachována a po mnoha letech opět ožije. Nový vzhled zároveň připomíná někdejší teleskopický posuvný zásobník uvnitř ocelové konstrukce. Na 15 podlažích vzniká cca 28 000 m2 kancelářských prostor, které doplňuje prosklený salonek a střešní terasa ve výšce 66 m přístupná pro veřejnost. Velké prosklené plochy na fasádě zajišťují v budově dostatek jasu a denního světla. V budoucnu bude přibližně 2 000 zaměstnanců Německých drah právě odsud řídit digitalizaci železniční dopravy.

Přestavbu plynojemu realizuje stavební společnost WOLFF & MÜLLER, stejně jako mnoho dalších budov v areálu EUREF. Součástí sehraného týmu pro rekonstrukci objektu se stali také technici z PERI Berlín, kteří se postarali o vyřešení všech požadavků týkajících se bednění a lešení. Velkou výzvou bylo provádění hrubé stavby výškové budovy a rekonstrukce historické ocelové konstrukce současně. Na malém prostoru a s co nejmenším narušením okolního prostředí.

Hrubá stavba a sanace současně byla velkou výzvou

Po krátkém tříměsíčním plánování byly v srpnu 2021 zahájeny stavební práce. Současně začal stavební tým také se sanací historické ocelové konstrukce. Vzdálenost mezi okrajem hrubé stavby a okolní ocelovou konstrukcí byla pouhých 1,5 m. Technici PERI ale nalezli funkční a zároveň elegantní řešení. Se stavebnicí lešení PERI UP vytvořili řešení, které po celé výšce přesně kopírovalo tvar kruhové ocelové konstrukce. Lešení, které bylo z obou stran zcela zakryté tak, aby chránilo okolí stavby, se během sanace posunovalo ve směru hodinových ručiček po jednotlivých úsecích okolo plynojemu. Každý ocelový segment tak mohl být pískováním očištěn a opatřen antikorozní ochranou, zatímco současně probíhaly práce na hrubé stavbě. Okolí tak bylo až do konce sanace z velké části chráněno před nečistotami a nadměrným hlukem ze stavby.

Téměř nepozorovaně, uvnitř spodního ocelového prstence a částečně za pracovním a ochranným lešením PERI UP, vyrůstala zároveň patro po patru novostavba. Za každé dva týdny bylo kompletně dokončeno jedno podlaží. Díky rámovému bednění MAXIMO a stropnímu bednění SKYDECK mohlo být rychle a profesionálně realizováno velké množství ploch s pohledovým betonem na stěnách a stropech. Pro pokrytí zvýšených požadavků na množství bednění, využila stavební společnost možnost kombinace pronajímatelných a prodejních dílů PERI. S ochrannou šplhavou stěnou RCS, která chránila pracovníky před nepříznivým počasím, bylo možné bezpečně a rychle pracovat na hrubé stavbě v jakékoli výšce. K dodržování časového harmonogramu přispělo také jednostranné spínání panelů u rámového bednění MAXIMO a snadná manipulace se stropním bedněním SKYDECK.

Systémová řešeníod jednoho dodavatele

Ve výsledku byla hrubá stavba předána již v listopadu 2022, dva měsíce před plánovaným dokončením. To přineslo hned několik výhod. Hrubá stavba a dokončovací práce se časově oddělily, což výrazně zjednodušilo logistiku na stísněném prostoru stavby. Díky dřívějšímu dokončení se rovněž zkrátila doba pronájmu bednicích dílů, takže mohl být rozpočet pro hrubou stavbu bez problémů dodržen.

Zejména u náročných projektů, jako je plynojem, se osvědčují systémy bednění a lešení, které umožňují bezpečnější a jednodušší práci. K tomu se hodí dobré plánování projektu se vzájemně sladěnými řešeními od jednoho dodavatele, přesně tak, jak ho nabízí firma PERI. Jako partner pro digitální stavitelství přispěl výrobce bednění a lešení svými odbornými znalostmi i k tomuto stavebnímu projektu, a to od virtuálního plánování bednění a lešení až po realizaci na staveništi s širokou škálou nástrojů a podpory při využití procesů a technologií BIM.