You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

16
bře
16
bře

Flexibilní lešení pomáhá při rekonstrukci historické budovy

16. 3. 2023


Rekonstrukce Průmyslového paláce, Praha, Praha

Průmyslový palác na pražském Výstavišti je jedním ze symbolů Prahy již 130 let. Přesto čekala budova opotřebená časem a zničená požárem v roce 2008 na opravu celých 13 let. Rekonstrukce se dočkala také hlavní budova paláce, ze které během vichřice uletěla v roce 2017 část střechy. Pro tuto střední část bylo potřeba postavit lešení z vnější strany budovy na opravu fasády a výměnu, případně opravu prosklené části a vstupního portálu. Zároveň muselo být zřízeno prostorové lešení uvnitř objektu pro opravu stropu a sloupů, jehož součástí je i vnitřní lešení okolo stěn objektu.

Bylo nutné zvolit takový systém lešení, který umožňuje přizpůsobení konstrukce velmi složitému tvaru objektu i splnění požadavku nasazení lešení v místech, kde nelze ani zakládat, ani kotvit.

Zákazník si na základě dlouholeté spolupráce a zkušeností při realizaci složitých a velkých projektů vybral jako dodavatele společnost PERI. Technickým oddělením bylo navrženo kompletní řešení včetně posouzení únosnosti jednotlivých konstrukcí s využitím doplňků systému lešení PERI UP a některých prvků z portfolia bednění PERI.

Pro rekonstrukci fasády a jejích prosklených částí byla nasazena kombinace lešení PERI UP Easy a PERI UP Flex, která byla nejvhodnější pro přizpůsobení složitému tvaru objektu. Pro možnost založení konstrukce lešení nad staveništěm vedlejšího objektu byly využity konzoly bednění SRU a v místech prosklené fasády bylo lešení založeno na příhradových nosnících ULA.

Oprava vnitřních prostor a stropu vyžadovala kombinaci prostorového a fasádního lešení pro bezpečný přístup ke všem prvkům konstrukce střechy. Součástí prostorové konstrukce bylo vytvoření několika schodišť ze systému PERI UP Flex do výšky cca 23 m. Lešení po obvodu objektu bylo nutné založit na ochozech a jejich únosnost zajistit pomocí podpěrného lešení.

U vstupního portálu na zadní straně budovy bylo nutné postavit prostorové lešení, které přesně kopírovalo jeho tvar a přilehlý balkón a bylo propojené s konstrukcí lešení uvnitř objektu.

Pro rekonstrukci hodinové věže, která měla být prováděna na zemi, bylo nutné vytvořit podpěrnou konstrukci dle specifikace statického posudku.

Nejdříve byla postavena podpěrná věž PERI UP Flex o půdorysných rozměrech 3,5 m x 3,0 m s výškou 8,5 m, která byla stabilizována pomocí opěr kotvených do podkladu.

Na tuto podpěrnou konstrukci byla s pomocí jeřábu usazena hodinová věž průmyslového paláce a pro zajištění přístupu ke všem částem věže byla obestavěna pracovním lešením. Pracovní lešení bylo následně zakryto plachtami, aby se zabránilo odlétávání písku při pískování.