You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

BIM - 5D Modeling

BIM Building Information Modeling
 

Progresivní optimalizace stavebních procesů

To je BIM

Building Information Modeling (BIM), je softwarově založená metoda pro plánování a realizaci stavebních záměrů, založená na principu trojrozměrného modelu budovy, popř. stavby. Metoda BIM se osvědčila jako metoda práce u velkých projektů a nabízí investorům i všem účastníkům stavby transparentnost ve všech fázích projektu a zároveň záruku plánování.

Všechny konstrukční díly zahrnuté do BIM mají přesný popis vizuálních, technických, ale i provozních vlastností. Doplněním dalších faktorů jako jsou čas a náklady se z modelu postupně stává 4D, popř. 5D model.

Lidé, normy, postupy a technologie tvoří důležité části BIM. Člověk je přitom rozhodující faktor úspěchu: všichni účastníci musí stát za obecným způsobem práce, ovládat dokumentační a komunikační technologie a znát postupy a normy.

Nejdůležitější výhodou BIM je, že se varianty projektů a provádění dají simulovat již ve fázi projektování v trojrozměrném modelu. Tímto způsobem je pro všechny účastníky projektu viditelné, kde, kdy, proč a s jakými náklady může dojít k různým problémům - jak při plánování stavby, tak i během realizace projektu.