You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Technika spínání PERI

Spolehlivé utěsnění spínacích míst

Technika spínání DK, SK
Technika spínání DK, SK - prospekt

Technika spínání PERI
SK a DK prospekt

Více než 30 stránek cenných odborných znalostí - celistvé, názorné a připravené pro praxi.

Vodotěsná technika spínání


Problematika

Tradiční způsoby provádění vodotěsného spínání nejsou v praxi příliš spolehlivé. Při procesu tuhnutí betonu dochází k jeho smršťování, což vede ke vzniku trhlinek, které mohou probíhat v místě sepnutí po celé délce otvoru. Potíže mohou nastat v průběhu odbedňování. Velmi často se stává, že napjaté termíny výstavby vyžadují odbednění již druhý den po betonáži. Přitom je matice táhla uvolňována několika údery kladivem. Tyto rány mohou vést k otřesům táhel a již zabetonovaných dílů. Dále působí po uvolnění jedné strany bednění tahová síla táhla jedním směrem. Následkem jsou vlasové trhliny v již zabetonovaných dílech spínání. Běžné protažení táhla při betonáži a jeho nevyhnutelné zpětné smrštění při uvolňování vede ke vzniku dalších trhlin mezi táhlem a betonem.

Nedostatky při použití středového odlitku

Velmi častou chybou v současnosti je usazení trubky chránící obě táhla vedle zabetonovaných částí. Propustnou trubkou může voda proniknout až do středu stěny a drahý odlitek pak ztrácí svůj účinek.

Velmi častou chybou v současnosti je usazení trubky chránící obě táhla vedle zabetonovaných částí. Propustnou trubkou může voda proniknout až do středu stěny a drahý odlitek pak ztrácí svůj účinek.

Tvorba trhlin ohrožuje vodotěsnost jak při použití středového odlitku ...

Nedostatky při použití trubek z vláknitého betonu

Největší potíže způsobuje lámání a praskání trubek. Stačí jeden úder kladivem navíc nebo jedno malé otočení maticemi a trubky z vláknitého betonu praskají.

Největší potíže způsobuje lámání a praskání trubek. Stačí jeden úder kladivem navíc nebo jedno malé otočení maticemi a trubky z vláknitého betonu praskají.es.

... tak i podél zabetonovaných táhel.

Požadavky

Firma PERI splňuje svými dvěma variantami řešení spínání dané pořadavky. Aby byla místa pro spínání dobře utěsněná, je nevyhnutelné pracovat velmi pečlivě.

Firma PERI vyvinula novou techniku pro následné utěsnění míst, ve kterých bylo bednění sepnuto. Šance, vyrobit nepropustné stěny, je tím nepoměrně větší než při konvenčním použití.

Při uzavírání spínacích míst je možné mít vliv na kvalitu utěsnění, zatímco k zabetonovaným těsnicím dílům se již není možné dostat. Zkušený odborník ví, jaké nepředvídatelné situace mohou nastat při betonáži.

Řešení

Technika spínání PERI DK a SK je:

 • vodotěsná
 • plynotěsná
 • žáruvzdorná F 90
 • zvukotěsná

Spolehlivé řešení

s technikou spínání PERI DK a SK.

Nepropustný prostup je vždy nejlevnější!

Nepropustný prostup je vždy nejlevnější!

Srovnání systémů PERI DK, SK


Systém s těsnicím kónusem DK

Přednosti

 • Snadné vyjmutí těsnicích kónusů DK pomocí klíče.
 • Mnohonásobně opakované použití těsnicích kónůsů DK.
 • Všechny těsnicí kónusy DK DW 15, 20, 26 mají stejný tvar, tzn. betonový kónus se hodí do jakéhokoli otvoru po těsnicích kónusech.
 • Cílené nasazení u průsaků.
 • Vodotěsný beton, zvukotěsné a protipožární stěny do tloušťky 60 cm.

Použití

Systém je složen ze dvou opakovaně použitelných těsnicích kónusů DK a distanční trubky, která zůstane zabetonovaná. Výhodou při bednění je průběžné táhlo. Těsnění DW 15 mezi kónusem a bedněním pomáhá vyrovnávat nerovnosti a zabraňuje znečištění otvoru betonovým mlékem.

Systém s těsnicím kónusem DK

Systém DK

 • vodotěsný
 • plynotěsný
 • žáruvzdorný
 • zvukotěsný

1) distanční trubka, zdrsněná (1x)
2) DK těsnicí kónus (2x)
3) DK betonový kónus (2x)

Systém DK

Systém s kotevním kónusem SK


Přednosti

 • Dlouhá životnost SK kotevních kónusů. Eventuálně možná výměna plastových částí.
 • Odbedňování je snadné - SK kotevní kónusy se snadno vyšroubují.
 • Se ztraceným táhlem se používají u stěn v bezpečnostních zónách.
 • Je použitelný také jako pevná vzpěra s distanční trubkou u stěn s tloušťkou více než 60 cm. Táhlo je možné použít opakovaně.

Použití

Systém SK je složen ze 2 opakovaně použitelných SK kotevních kónusů a 3 táhel, z nichž prostřední může zůstat zabetonováno (např. v bezpečnostních zónách a u staveb odolných proti záření). V ostatních případech se používá distanční trubka, aby bylo táhlo uprostřed opakovaně použitelné. Uzavření těsněním DW 15, 20, 26 se provádí podobně jako u těsnicího systému DK.

Systém s kotevním kónusem SK

Systém SK verze 1
táhlo opakovaně použitelné

 • vodotěšný
 • plynotěsný
 • žáruvzdorný
 • zvukotěsný

1) táhlo opakovaně použitelné (1x)
2) SK kotevní kónus(2x)
3) SK betonový kónus (2x)
4) distanční trubka, zdrsněná (1x)
5) SK těsnění trubky (2x)

Systém SK

Systém SK verze 2
ztracené táhlo

 • vodotěsný
 • plynotěsný
 • žáruvzdorný
 • zvukotěsný
 • vhodný pro bezpečnostní zóny

1) ztracené táhlo (1x)
2) SK kotevní kónus (2x)
3) SK betonový kónus (2x)

Důležité pro systémy DK a SK

Distanční trubky musí mít stejnou délku, aby mohlo být bednění uzavřeno čistě. Jinak hrozí nebezpečí, že dojde k průsaku betonového mléka, otvory po kónusech nebudou hladké a dojde tak k protečení na povrchu betonu.

Upozornění: je velmi důležité, aby distanční trubky systému DK a SK měly přesně stejnou délku.

Upozornění: je velmi důležité, aby distanční trubky systému DK a SK měly přesně stejnou délku.

Betonové kónusy

 • povrch hladký bez pórů
 • šedá barva betonu
 • průměr tvrdosti 100 N/mm²
 • vodotěsnost styku ověřena dle DIN 1048 část 5 (odpovídá 50 m vodního sloupce)

Do těsnicího lepidla jsou přimíchány granule, které centrují polohu betonového kónusu a zabraňují sesednutí.

Těsnicí lepidlo

 • dvousložkové lepidlo
 • šedá barva betonu
 • doba zpracování 1 hodina při 23° C
 • odolné vůči mořské vodě
 • odolné vůči chladnu i horku
 • podmíněně kyselinotvorné

Vhodné pro:

 • vodojemy
 • potravinová sila

Použití

Pečlivost při práci zaručuje nepropustné a čisté místo po sepnutí


Vyjmutí těsnicího kónusu DK klíčem UNI.

Demontáž DK těsnicího kónusu

Po odbednění se DK těsnicí kónus odstraní DK kónusovým klíčem UNI. Klíč se jednoduše nasadí, lehce se jím pootočí a společně s těsnicím kónusem se vyjme. Kónusy mohou být později znovu použity.

Pečlivá práce při montáži distanční trubky zaručuje vytvoření nepropustného a čistého místa po sepnutí.

Demontáž SK kotevního kónusu

Pro vyjmutí SK kotevního kónusu je potřebné následující nářadí:

Kónus Nářadí
SK kotevní kónus
DW 15
Nástrčný ořech
SW 27 – 1/2*
č. výr. 029650
SK kotevní kónus
DW 20
Nástrčný klíč
SW 36
č. výr. 031480
SK kotevní kónus
DW 26
Nástrčný ořech
SW 46 – 1*
č. výr. 029630
Pro každý osazený SK kotevní kónus je zapotřebí Nástrčný ořech SW 27, 36 nebo 46 mm.

Pro každý osazený SK kotevní kónus je zapotřebí Nástrčný ořech SW 27, 36 nebo 46 mm.

Montáž betonového kónusu

Povrch otvoru po těsnicím kónusu musí být suchý, zbavený prachu, bez námrazy a nesmí být mastný. Teplota lepidla, kónusu a povrchu betonu musí být min. + 5 °C.

Do očištěného odlitku nanést tenkou vrstvu těsnicího lepidla.

Betonový kónus držet pomocí speciálních kleští a stejnoměrně nanést lepidlo na boční plochy i zepředu.

Betonový kónus vsadit do odlitku a několikrát jím lehce otočit, aby se lepidlo mohlo stejnoměrně rozložit.

Úderem kladiva na šablonu se betonový kónus dosadí a zarovná.

Přebytečný těsnicí tmel se odstraní pomocí špachtle.

Místo po sepnutí se systémem PERI je nepropustné a čisté.

Zvláštnosti v používání


Vodotěsný beton

Vodotěsný beton neznamená vodonepropustný

Jako “vodonepropustné” se označují takové látky a materiály, do kterých nepronikne voda. U “vodotěsných” stavebních děl se na straně odvrácené od vody odpaří více vody, než pronikne do stěny zavodněné.

To znamená

Uzavírací kónusy, které jsou kratší než 50 mm, znamenají riziko, že voda pronikne do otvoru po spínání, obteče kónus a trhlinkami v trubce proniká dále. U vodotěsného betonu je proto vždy nutno používat DK těsnicí kónusy DW 15/55 nebo SK kotevní kónusy DW 15.


Plynotěsný beton

Plynotěsný neznamená to samé jako neprodyšný

Systémy spínání PERI nijak neovlivňují difuzní odpor betonových stěn.


Protipožární ochrana

Pokud jsou dodrženy minimální rozměry nosné i nenosné železobetonové stěny tak, jak jsou znázorněny na obrázku, nevykazuje taková stěna v případě použití systémů spínání DK a SK narušení požární odolnosti F 90 dle DIN 4102, část 4.

Takto provedené místo sepnutí odpovídá požadavkům DIN 4102, část 4 a splňuje tak třídu požární odolnosti F 90. Možné také s DK betonovým kónusem UNI 58/52.

Pokud je betonový kónus DW 15-58/30 vsazen hlouběji, musí být použito lepidlo Repoxal 031550. Otvor po spínání pak nesplňuje požární odolnost F 90.


Zvuková izolace

Zvuk šířící se vzduchem

Použití systémů spínání DK a SK nemá žádný měřitelný negativní vliv na zvukovou izolaci stěn bez ohledu na tloušťku stěny. Platí to pro jakoukoli tloušťku stěny s vestavěnou izolační deskou nebo bez ní.

Zvuk šířící se tělesem

U dvouvrstvých stěn je nutno dodržet, aby byly distanční trubky v místě izolace přerušeny. Pro zvuk šířený vzduchem zde platí stejná doporučení jako u jednoduchých stěn.


Pohledový beton

Další varianty betonových kónusů mohou být využity při různých požadavcích architektů, např. u přiznaných otisků, nebo pohledových spár. (Odchylky mezi barvou betonu a kónusů jsou možné.)

DK betonový kónus DW 15-58/30

DK betonový kónus DW 15-58/30

DK betonový kónus pohledový 01 DW 15-58/52

DK betonový kónus pohledový 01 DW 15-58/52

Eingeklebte Betonkonen mit Schattenfuge.

Jednostranné bednění u štětové stěny

Případ 1

s opakovaně použitelným táhlem

Případ 2

se ztraceným táhlem


Příklady projektů

 • ČOV Käppala 2001, Švédsko
 • ČOV Izmit, Turecko
 • ČOV Villach, Rakousko
 • Vodojem Weilheim, Německo
 • Nádrž na spodní vodu Gaggenau, Německo
 • Most Seitschen, Německo
 • Bytová výstavba Spremberg, Německo

Přehled systémových dílů 


DK těsnicí kónusy
DK těsnicí kónus

DK těsnicí kónus

SK těsnicí víčko

SK těsnicí víčko

Distanční trubka zdrsněná

Distanční trubka zdrsněná

DK betonový kónus

DK betonový kónus

DK kleště

DK kleště

DK klíč UNI

DK klíč

Těsnicí lepidlo-3 / sada 6 plechovek

Těsnicí lepidlo


SK kotevní kónusy
SK kotevní kónus

SK kotevní kónus

SK těsnicí víčko

SK těsnicí víčko

Distanční trubka zdrsněná

Distanční trubka zdrsněná

SK těsnění trubky

SK těsnění trubky

DK betonový kónus

DK betonový kónus

Táhlo

Táhlo DW

DK kleště

DK kleště

12hranný ořech

12hranný ořech

Ráčna

Ráčna

Těsnicí lepidlo-3 / sada 6 plechovek

Těsnicí lepidlo


Technika spínání DK, SK - prospekt

PERI technika spínání
SK a DK prospekt

Více než 30 stran cenných odborných informací.

 

PERI kontakty

Zde najdete správnou kontaktní osobu v PERI pro Vaše projekty.

kontakty PERI po celém světě

pošlete nám zprávu