You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP přístupy

Přístupy na stavbách, v průmyslu a ve veřejném sektoru

Přístupy na stavbách, v průmyslu a ve veřejném sektoru

Systémová lešení nabízejí také řešení dočasných přístupů na pracoviště, která jsou umístěná v různých výškách. Oblast nasazení zahrnuje nasazení schodišť s několika stupni až po konstrukce schodišťových věží s výškou přes 90 m.

Předpokládané použití nějakého přístupu určuje okruh uživatelů a s tím také požadavky na tvar a zatížení. Důležitým kritériem je rozlišení přístupů na stavbách a přístupů pro veřejnost.

Přístupy na výše položená pracoviště na stavbách jsou využívány osobami s vhodnými ochrannými prostředky. Ve veřejném sektoru musí být vytvořena široká a pohodlně pochozí schodiště, která jsou vhodná také pro větší množství lidí. Podle toho musí být kromě jiného zohledněny určité požadavky na šířku schodišťových ramen,vytvoření mezipatrových podest a bezpečnostních opatření.


Přístupy na stavbách a v průmyslu

Žebříkové výstupy

Žebříkové výstupy

Schodiště do 2,0 kN/m²

Schodiště do 2,0 kN/m²

Schodiště pro 3,0 kN/m²

Schodiště pro 3,0 kN/m²

Pro přístup k pracovištím umístěným ve výšce nebo přístup ke stavbám a průmyslovým zařízením jsou používány žebříky a schodiště. Uživateli jsou pracovníci na stavbě nebo v průmyslu, t.j. jedná se o osoby v pracovním oblečení s vhodnými ochrannými prostředky.


Přístupy pro veřejnost

Jednoramenné nebo víceramenné schodiště

Jednoramenné nebo víceramenné schodiště

Lomené schodiště

Lomené schodiště

Schodišťová věž

Schodišťová věž

Nejdůležitějšími požadavky pro dočasné přístupy ve veřejném sektoru jsou šířka a pohodlná schodiště, která jsou vhodná pro velké množství lidí. Uživatelé jsou osoby pohybující se po veřejných prostranstvích - od malých dětí až po starší osoby.