You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Přístupy ve veřejných sektorech

Die wichtigsten Anforderungen für temporäre Zugänge im öffentlichen Bereich sind breite, bequem begehbare Treppen, die für große Menschenansammlungen geeignet sind. Nutzer sind alle im öffentlichen Verkehrsraum anzutreffenden Personen – vom Kleinkind bis zum gebrechlichen älteren Menschen.

Obsah

Ve veřejném sektoru mohou být ze systémových dílů lešení PERI UP vytvořena schodiště a schodišťové věže. Šířka pohodlných schodišť je vhodná pro velká množství lidí. S bezpečnostním zábradlím a madly je schodiště vhodné pro všechny věkové kategorie. PERI UP Easy a PERI UP Flex je možné vzájemně kombinovat, což přispívá k téměř jakýmkoli možnostem využití.

Se systémy mohou být realizovány také přístupy na stavbách a v průmyslu.

Stavebnice lešení PERI UP

PERI UP Flex a fasádní lešení PERI UP Easy

Kromě speciálního způsobu spojování dílů nabízí technika lešení PERI UP průběžný metrický modul. Všechny systémové díly jako jsou sloupky, horizontály a podlahy jsou k dispozici v délkovém modulu po 25 cm, příp. 50 cm. Také systémové šířky a šířky podlah zohledňují meter jako základní jednotku. 

PERI UP Flex využívá pro všechny aplice od podpěrných konstrukcí přes pracovní lešení až po řešení přístupů zpravidla 25 cm široké podlahy s délkami od 50 cm do 300 cm. Rámy PERI UP Easy pro nasazení jako fasádní lešení jsou k dispozici v systémových šířkách 67 cm a 100 cm; zde mohou být použity podle šířky kombinované podlahy s šířkou 67 cm nebo ocelové podlahy s šířkou 33 cm příp. 25 cm.

Stejné výšky systémových dílů PERI UP Flex a PERI UP Easy umožňují téměř jakékoli kombinace také vodorovně.

 

S technikou lešení PERI UP je nyní možné s minimálním počtem systémových dílů dosáhnout nejrozmanitějších způsobů nasazení. Na svislých systémových dílech jsou integrovány styčníky ve tvaru rozet, do kterých se přímo a bez dalších spojovacích dílů pevně nasadí všechny vodorovné prvky. Tato spojovací technika je nejen rychlá a bezpečná, ale také odstraňuje hranice mezi rámovým a modulovým lešením.

Gravity Lock pro rychlou a bezpečnou montáž horizontál

Horizontály PERI UP mají připojení ve tvaru klínu, které se zavěšuje do otvoru v rozetě. Pojistný klín vlastní vahou sám zapadne do otvoru v rozetě a samočinně se zajistí. Jedním úderem kladiva se pak klín jednoduše zarazí.

Snadné a bezpečné osazení a vyjmutí podlahy

Všechny podlahy PERI UP mají integrovanou pojistku proti nazdvihnutí (Locking Deck): Integrovaná pojistka podlahy zapadne bez dalších opatření pod horizontálu. Podlahy PERI UP jsou tak po osazení bez použití nářadí umístěné ve správné poloze a zajištěné proti nazdvihnutí. V případě potřeby mohou být později podlahy demontovány také po jednotlivých polích (např. při vynášení materiálu). 

Rychlé připojení systémových dílů do styčníku ve tvaru rozety

Horizontály mohou být zavěšené přímo do rozet na sloupcích PERI UP nebo rámech PERI UP Easy. Tímto způsobem mohou být bez dalších rámů nebo spojek připojeny k rámovému lešení např. schodiště PERI UP Flex s šířkou 75 cm. Přechod ze schodiště na lešení je bez jakýchkoli mezer plně zakryt. Speciální kryty mezer nejsou nutné.

Beide Systeme, links die Vertikalstielen mit Horizontalriegel des PERI UP FLEX und rechts ein Modul des PERI UP EASY Systems, lassen sich durch den gemeinsamen Rosett-Knoten flexibel kombinieren.

Stavebnice pro jakékoli použití

Vzhledem k integrovaným styčníkům ve tvaru rozety na rámech Easy je PERI UP Easy kombinovatelné s modulovým systémem PERI UP Flex. Tak je možné rychle a bez použití nářadí připojit např. konzoly a horizontály pro vytvoření předem montovaných schodišť.

Schodiště PERI UP Public

Jednoramenné nebo víceramenné schodiště


Jednoramenná schodiště jako nouzová a úniková schodiště

U přístupů pro veřejnost je největší pozornost věnována bezpečnosti uživatelů. Platné předpisy jsou často zpřísněny dodatečnými požadavky. Schodiště PERI UP Rosett Public odpovídá platným požadavkům a umožňuje použití u nejrůznějších kostrukcí při využití malého množství různých dílů.

Schodiště PERI UP Rosett Public je dimenzováno pro provozní zatížení do 7,5 kN/m² a zábradlí vyhovuje se zatížením 2,0 kN/m nejpřísnějším požadavkům na bezpečnost. Splňuje požadavky na rozměry schodišťových stupňů, zabezpečení proti propadnutí a přelézání zábradlí, stejně jako zajištění proti vandallům ve veřejném sektoru. 

Plně zakrytými podestami je systém optimalizován pro nasazení jako schodiště pro veřejnost. Podlahy jsou celoplošně uzavřené a chrání tak uživatele na všech úrovních před vodou a nečistotami padajícími z horních úrovní.

Typickým použitím jsou přístupy k tribunám, dočašným nadchodům nebo náhrada vnějšího i vnitřního schodiště v průběhu rekonstrukcí.


Víceramenná schodiště, např. pro rozdělení směrů pohybu

Nosníky schodiště PERI UP Rosett Public umožňují montáž ocelových podlah vlevo a vpravo od nosníku. Vzhledem k tomu je možné vytvoření libovolné šířky schodiště, přičemž šířka každého schodišťového ramena je volitelná.

Šířky 150 cm, 200 cm a 250 cm splňují minimální šířku pro schodiště pro veřejnost 120 cm, 180 cm nebo 240 cm. Schodišťová ramena, která jsou opatřena z obou stran zábradlím, umožňují bezpečnou chůzi a rozddělují velké množství lidí do menší a přehledných skupin.

Mohou být voleny směry pohybu, které vedou k co možná nejefektivnějšímu užívání schodiště velkým množstvím uživatelů, jako např, při veletrzích.

Schodiště PERI UP Rosett Public

Lomené schodiště


Na každé podestě s šířkou 150 cm může být změněn směr schodišťového ramena o 90° nebo 180°. Tak vznikají lomená schodiště např. jako přístupy na pódia s umožněním příchodů a odchodů z obou stran.

Přechody mezi dvěma zábradlími jsou vytvořeny s rovnými nebo rohovými spojkami zábradlí, do kterých může být namontováno také přechodové madlo.

Schodiště PERI UP Rosett Public

Schodišťová věž se zrcadlem a bez něj


Schodišťové věže se schodištěm PERI UP Rosett Public mohou být přizpůsobeny stávajícím půdorysům. Minimální rozměry jsou 3,25 m x 5,50 m.

Podle požadavků a situace na stavbě mohou být - na základě minimálních rozměrů - zvoleny další konfigurace pro schodišťovou věž tak, že se změní délky schodišťových ramen. Vzniknou schodišťově věže okolo schodišťového zrcadla. Pro běžné provozní zatížení je možné smontovat cca 24 m vysokou věž. Podle země a použití se provozní zatížení pohybují mezi 3,5 kN/m² a 7,5 kN/m².

PERI UP přístupy na stavbách, v průmyslu a ve veřejném sektoru

PERI UP – Přístupy na stavbách, v průmyslu a ve veřejném sektoru

Více než 50 stránek cenných informací - ucelených, jasných a připravených pro využití v praxi (v anglickém jazyce).

 

Kontaktní osoby PERI

Najděte si tu správnou kontaktní osobu pro Vaše projekty.

kontaktní osoby po celém světě

pošlete nám zprávu

díly schodiště PERI UP Rosett Public


Ocelová podlaha UDS 32 x 150
Ocelová podlaha UDS 32 x 200
Ocelová podlaha UDS 32 x 250

Ocelová podlaha UDS 32 x 150
Ocelová podlaha UDS 32 x 200
Ocelová podlaha UDS 32 x 250

Ocelová podlaha UDS 32 x 150 Public
Ocelová podlaha UDS 32 x 200 Public
Ocelová podlaha UDS 32 x 250 Public

Ocelová podlaha UDS 32 x 150 Public
Ocelová podlaha UDS 32 x 200 Public
Ocelová podlaha UDS 32 x 250 Public

Schodišťové zábradlí UZG 250/150

Schodišťové zábradlí UZG 250/150

Nosič sloupků UZF 150
Nosič sloupků UZF 200
Nosič sloupků UZF 250

Nosič sloupků zábradlí UZF 150
Nosič sloupků zábradlí UZF 200

Schodišťový nosník UZS 250/150

Schodišťový nosník UZS 250/150

Koncový nosič UZE 150
Koncový nosič UZE 200
Koncový nosič UZE 250

Koncový nosič UZE 150
Koncový nosič UZE 200
Koncový nosič UZE 250

Podlaha UZD 150 x 16
Podlaha UZD 200 x 16
Podlaha UZD 250 x 16

Podlaha UZD 150 x 16
Podlaha UZD 200 x 16
Podlaha UZD 250 x 16

Podestová závora UZL 150

Podestová závora UZL 150

Podestové zábradlí UZG 150

Podestové zábradlí UZG 150

Doplnění zábradlí UZG 25

Doplnění zábradlí UZG 25

Podlaha UZD 150 x 31

Podlaha UZD 150 x 31

Podestový překlad UZD 150/25

Podestový překlad UZD 150/25

Vertikální sloupek UVR 300 Public

Vertikální sloupek UVR 300 Public

Horizontála se sponou UHP 200

Horizontála se sponou UHP 200

Madlový přechod

Madlový přechod

Ocelová podlaha UDS 32 x 150

Ocelová podlaha UDS 32 x 150

Zábradlová spojka rohová

Zábradlová spojka rohová

Zábradlová spojka přímá

Zábradlová spojka přímá

Systém & Referenční stavba