You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kontakty manažerů odbytu překližek

Při volbě manažera odbytu kontaktujte toho, v jehož oblasti působnosti se nachází sídlo Vaší firmy, nikoli oblasti, kde se nachází stavba.

Oblasti působnosti manažerů odbytu:

Regiony manažerů odbytu překližek
1.0 - Lukáš Slavík

mobil: +420 731 403 129
lukas.slavik@peri.cz

2.0 - Jan Reilich

mobil: +420 731 403 118
jan.reilich@peri.cz

3.0 - Miroslav Machač

mobil: +420 731 422 942
miroslav.machac@peri.cz