You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Přístupy na stavbách a v průmyslu

Přístupy na stavbách a v průmyslu

Obsah

Pro nasazení na stavbě nebo v průmyslu mohou být se systémovým lešení PERI realizovány výstupy na pracoviště umístěná v různých výškách. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří na stavbě nebo v průmyslu pracují a nosní zpravidla pracovní oblečení a bezpečnostní pomůcky. Oba systémy PERI UP Easy a PERI UP Flex je možné flexibilně kombinovat a pokrýt tak široké spektrum nasazení.

S těmito systémy mohou být vytvořeny také přístupy ve veřejných sektorech

Stavebnice lešení PERI UP

PERI UP Flex a fasádní lešení PERI UP Easy 

Kromě speciální spojovací techniky nabízí lešení PERI UP průběžný metrický modul: všechny systémové díly PERI UP jako sloupky, horizontály a podlahy jsou k dispozici v modulu 25 cm, příp. 50 cm. Také systémové šířky a šířky podlah zohledňují meter jako základní jednotku.

PERI UP Flex obvykle využívá ocelové podlahy široké 25 cm s délkami od 50 cm do 300 cm pro všechna použití u podpěrných konstrukcí přes různá pracovní lešení až k řešením přístupů na pracoviště. Rámy PERI UP Easy pro použití jako fasádní lešení jsou k dispozici se systémovou šířkou 67 cm a 100 cm; zde mohou být podle šířky nasazeny kombinované podlahy široké 67 cm a 33 cm nebo ocelové podlahy s šířkou 25 cm.

Vzhledem k tomu, že jsou stejné i výškové rozměry PERI UP Flex a PERI UP Easy, jsou možné téměř libovolné konbinace také ve vodorovně.

S lešením PERI UP a minimálním počtem systémových dílů může být nyní docíleno velmi mnohostranného nasazení. Na svislých systémových dílech jsou integrované rozety, do kterých je možné přímo bez spojek osadit vodorovné díly. Tato spojovací technika není pouze rychlá a bezpečná, ale vyrovnává hranice mezi rámovým a modulovým lešením. 

Gravity Lock pro rychlou a bezpečnou montáž horizontál

Připojení na horizontále PERI UP má tvar klínu, který se zavěsí do otvoru v rozetě. Pojistka vlastní vahou zapadne do rozety a zajistí se. Jedním úderem kladiva se pak klín jednoduše zarazí.

Snadná a bezpečná montáž a demontáž podlah

Všechny podlahy PERI UP jsou opatřeny integrovanou pojistkou proti nazdvihnutí (Locking Deck): pojistka zapadne pod horizontálu bez dalších opatření. Podlahy PERI UP jsou tak po položení do správné pozice bez dalších dílů zajištěny proti nazdvihnutí. V případě potřeby mohou být později podlahy demontovány také po jednotlivých polích (např. při vynášení materiálu).

Rychlé připojení systémových dílů do rozet

Horizontály mohou být zavěšeny přímo do rozet na sloupcích PERI UP nebo T rámu PERI UP Easy. Schodiště PERI UP Flex s šířkou 75 cm je tak například možné připojit bez dodatečných sestav rámů nebo spojovacích dílů k rámovému lešení.  Místo přechodu ze schodiště na lešení je plně zakryto, není třeba dodatečně zakrývat mezery.

Beide Systeme, links die Vertikalstielen mit Horizontalriegel des PERI UP FLEX und rechts ein Modul des PERI UP EASY Systems, lassen sich durch den gemeinsamen Rosett-Knoten flexibel kombinieren.

Stavebnice pro jakékoli použití

S integrovaným styčníkem na T rámu je PERI UP Easy kombinovatelné s modulovým lešením PERI UP Flex. Umožňuje to například připojení konzol a závor pro vytvoření předsunutého schodiště rychle a bez dalšího příslušenství.

Žebříkové výstupy


Svislé žebříkové výstupy

Výstupy na pracoviště umístěná ve výškách

Svislé žebříkové výstupy jsou výhodným řešením pro vysoké a úzké konstrukce, např. sloupy nebo komíny.

Ve vzdálenosti po cca 2,00 m musí být žebříky spojeny s lešením. Montáž ochranných košů zajišťuje potřebnou bezpečnost při výstupu a sestupu.

Se svislým žebříkem mohou být vytvořeny velké výšky s co nejkratšími výstupy - ovšem bez možnosti přenášení materiálu.

díly modulového lešení PERI UP pro žebříkové výstupy
Žebříkový úchyt UAC

Žebříkový úchyt UAC

Ochranný koš 75
Ochranný koš 150

Ochranný koš 75
Ochranný koš 150

Žebřík 180/6

Žebřík 180/6

Žebřík 180/2

Žebřík 180/2

Pata žebříku

Pata žebříku


PERI product

PERI product


Průlezy a podlahy s průlezem

Řešení pro průlezové otvory a krátká pole lešení

Uživatelé lešení musí často pracovat střídavě na různých úrovních uvnitř konstrukce lešení. Průlezy a podlahy s průlezem jim umožňují bezpečný pohyb z jedné úrovně lešení na spodní i horní plošiny.

Průlezy se skládají z jednoho rámu s poklopem a krátkou podlahou a ze zavěšeného žebříku. V případě použití průlezů uvnitř nádrží jsou často k dispozici pouze malé montážní otvory (cca 55 cm příp. 22 coulů) pro transport materiálu. Také u krátkých polí jsou průlezy vhodným řešením.

Podlaha s průlezem se skládá z poklopu jako montážního otvoru, který je integrován stejně jako zavěšený žebřík do delší podlahy. Poklop se otevírá pro umožnění průchodu a poté se opět uzavře. Při uzavření poklopů mohou být průlezy a podlahy s průlezem využívány jako pracovní plochy.

 

díly modulového lešení PERI UP pro přístupy a žebříky
Průlez s poklopem UAF 75 x 100

Průlez s poklopem UAF 75 x 100

Podlaha s průlezem UAL-3, 75 x 150/3
Podlaha s průlezem UAL-3, 75 x 200/3
Podlaha s průlezem UAL-3, 75 x 250/3

Podlaha s průlezem UAL-3, 75 x 150/3
Podlaha s průlezem UAL-3, 75 x 200/3
Podlaha s průlezem UAL-3, 75 x 250/3

Žebřík Flex UEL s háky

Žebřík Flex UEL s háky

Žebřík UAF 200

Žebřík UAF 200


PERI product


Podlahy s průlezem a podlahy se žebříkem

Podlahy se žebříkem pro fasádní lešení

U plošně uspořádaného pracovního lešení spojují podlahy s průlezem a podlahy se žebříkem různé pracovní úrovně. Montáž těchto přístupů je ze všech možnosti nejjednodušší, nejrychlejší a zároveň cenově velmi výhodná.

Podlahy se žebříkem jsou k dostání v délkách 2,50 m a 3,00 m, aby se integrované žebříky ve sklopeném stavu přesně vešly pod podlahu. Při zaklapnutí žebříku pod podlahu a uzavření otvoru může být lešení využíváno v celé šířce. Pokud je fasádní lešení velmi dlouhé, osazují se podlahy se žebříkem po cca 20 m, tak aby nebyly spojnice příliš dlouhé.

Alternativně mohou být podlahy s průlezem využívány s vhodným samostatným žebříkem pro zavěšení. Pro rámové lešení PERI UP Easy jsou podlahy s průlezem a podlahy se žebříkem k dispozici v šířce 67 cm.

díly modulového lešení PERI UP pro podlahy s průlezem a podlahy se žebříkem
Podlaha s průlezem EAW-L 200

Podlaha s průlezem EAW-L 200

Žebřík EAL

Žebřík EAL

Podlaha se žebříkem EAW-L 250

Podlaha se žebříkem EAW-L 250

Podlaha se žebříkem EAW-L 300

Podlaha se žebříkem EAW-L 300


PERI product

Schodiště do 2,0 kN/m²


Schodiště PERI UP Flex 75

Přizpůsobení v modulu po 25 cm

Schodišťová ramena v modulu lešení PERI UP Flex nabízí velkou flexibilitu a všechny přednosti modulového lešení. Schodiště s šířkou 75 cm slouží pro přístupy na pracoviště nebo na stavby do výšky 90 m.

Šířka všech podlah, stejně jako schodiště PERI UP Flex 75, se hodí k modulu sloupků a závor (25 cm, příp. 50 cm). Montují se na horizontály UH. To vše vede k velké flexibilitě a možnostem přizpůsobení lešení.

Přizpůsobení výšek otvorům v budovách je prováděno nezávisle na výšce podlaží konzolami a krátkými schodišťovými rameny s délkou 1,50 m a výškou 50 cm, příp. 100 cm.

 

díly schodiště PERI UP Flex 75
Konzola UCM 75 s trnem

Konzola UCM 75 s trnem

Schodová závora UAS 75

Schodová závora UAS 75

Schodišťové zábradlí UAG

Schodišťové zábradlí UAG

Kotva do trojúhelníku

Krátká kotva

Schodišťové zábradlí UAH

Schodišťové zábradlí UAH

Schodišťové rameno UAS 75 x 75/50

Schodišťové rameno UAS 75 x 75/50

Schodišťové rameno UAS 75 x 150/50 S
Schodišťové rameno UAS 75 x 150/50 T

Schodišťové rameno UAS 75 x 150/50 S
Schodišťové rameno UAS 75 x 150/50 T

Schodišťové rameno UAS 75 x 150/100 S
Schodišťové rameno UAS 75 x 150/100

Schodišťové rameno UAS 75 x 150/100 S
Schodišťové rameno UAS 75 x 150/100

Schodišťové rameno UAS 75 x 250/200
Schodišťové rameno UAS 75 x 300/200

Schodišťové rameno UAS 75 x 250/200
Schodišťové rameno UAS 75 x 300/200


PERI product


Schodiště PERI UP Flex 75

Přizpůsobení výšky s konzolami

Přizpůsobení výšce je prováděno s pomocí konzol namontovaných ze stran. Schodišťová věž má tak po celé výšce dodržené pravidelné výšky podlaží 2 m. Tím je usnadněno plánování i montáž.

Pro stabilizaci konzol stačí montáž několika dalších dílů ve schodišťové věži. Další kotvy nejsou nutné.

Při zavěšení "horizontály na schodiště" na jeden stupeň mohou být vytvořena výšková vyrovnání až do 50 cm jako rampa prostřednictvím průmyslových podlah.

Menší přizpůsobení výšky je řešeno rampami s průmyslovými podlahami, přičemž je pravoúhlý profil pro upevnění podlah namontován pomocí "horizontály na schodiště".


Schodiště PERI UP Flex 75

Schodiště pro malé prostory

Se stavebním a montážním schodištěm je možné vytvořit také přístupy ve stísněných prostorech uvnitř budovy. Schodiště slouží zároveň jako pracovní plošina pro úpravu stěn.

Schodišťová ramena v modulu lešení PERI UP Flex umožňují přizpůsobení schodiště malým,úzkým prostorám.

Se standardními díly mohou být vytvořeny přístupy do všech podlaží v modulu po 25 cm. Standardní provedení jsou k dispozici pro běžné výšky podlaží 2,75 m.


Schodiště PERI UP Flex 75

Přístupy na pracoviště umístěná v hloubce

Schodišťové věže PERI UP je možné montovat velmi rychle a cenově výhodně, pokud jsou sloupky navzájem pevně spojeny a celé sestavy schodiště mohou být přemísťovány s pomocí jeřábu.

To umožňuje také realizaci zavěšeného schodiště pro přístup na šplhavé bednění nebo do šachet (např. při výstavbě metra). Sloupky se pevně spojí šrouby a maticemi. Každý spoj může přenést dovolené tahové síly do 19,7 kN. Teoreticky je tak možné vytvořit zavěšené lešení až ze 40 pater lešení.


Schodiště PERI UP Flex 75

Přístupy ze stavby na šplhavé bednění

Většinou jsou schodiště sestavená před stavbou nebo na stavbě a spojují zem s různými úrovněmi budovy. Že může být schodiště na stavbě nasazeno i jiným způsobem ukazují následující příklady.

U šplhavého bednění mohou být šplhavé konzolovy využity také jako základna pro schodiště. Tím jsou nezávislá na zakládání na zemi a mohou spojovat následné lávky s různými patry stavby.

Schodiště do 3,0 kN/m²


Schodiště PERI UP Flex 100

Schodiště s šířkou 1,00 m z lehkých dílů

Schodiště PERI UP Flex 100 je montováno jako 10sloupková věž se samostatnými podestami na stavbách s vyššími požadavky na zatížení a schůdnost.

S šířkou stupně 100 cm je schodišťová věž pro chůzi velmi pohodlná - také při obousměrném provozu. S dovoleným zatížením 3,0 kN/m² může být postavena až do výšky 50 m. Montáž se provádí jednoduše a rychle bez použití nářadí: namontované schodišťové nosníky se osadí jednotlivými stupni, které při montáži bez dalšího připevnění bezpečně zapadnou.

Modulové lešení PERI UP Flex

díly schodiště PERI UP Flex 100
Koncový schodišťový stupeň UAE 100

Koncový schodišťový stupeň UAE 100

Schodišťový nosník UA 125/100
Schodišťový nosník UA 250/200

Schodišťový nosník UA 125/100
Schodišťový nosník UA 250/200

Schodišťový stupeň UAR 100

Schodišťový stupeň UAR 100

Průmyslová podlaha UDI 25 x 50, Průmyslová podlaha UDI 25 x 75, Průmyslová podlaha UDI 25 x 100, Průmyslová podlaha UDI 25 x 125, Průmyslová podlaha UDI 25 x 150, Průmyslová podlaha UDI 25 x 200, Průmyslová podlaha UDI 25 x 250, Průmyslová podlaha UDI 25 x 300

Průmyslová podlaha UDI 25 x 50
Průmyslová podlaha UDI 25 x 75
Průmyslová podlaha UDI 25 x 100
Průmyslová podlaha UDI 25 x 125
Průmyslová podlaha UDI 25 x 150
Průmyslová podlaha UDI 25 x 200
Průmyslová podlaha UDI 25 x 250
Průmyslová podlaha UDI 25 x 300

Průmyslová podlaha UDG 25 x 50, Průmyslová podlaha UDG 25 x 75, Průmyslová podlaha UDG 25 x 100, Průmyslová podlaha UDG 25 x 125, Průmyslová podlaha UDG 25 x 150, Průmyslová podlaha UDG 25 x 200, Průmyslová podlaha UDG 25 x 250, Průmyslová podlaha UDG 25 x 300

Průmyslová podlaha UDG 25 x 50
Průmyslová podlaha UDG 25 x 75
Průmyslová podlaha UDG 25 x 100
Průmyslová podlaha UDG 25 x 125
Průmyslová podlaha UDG 25 x 150
Průmyslová podlaha UDG 25 x 200
Průmyslová podlaha UDG 25 x 250
Průmyslová podlaha UDG 25 x 300

Lišta na UH 100

Lišta na UH 100

Podlahová zarážka UPY 150
Podlahová zarážka UPY 200

Podlahová zarážka UPY 150
Podlahová zarážka UPY 200Schodiště PERI UP Flex 100

Přístupy na stavby nebo do budov zabezpečené proti uklouznutí

Zabezpečení proti uklouznutí - kromě odvedení zatížení - je důležitým požadavkem u všech schodišť. Jednotlivé stupně schodiště PERI UP Flex 100 jsou proto stejně perforované jako podlahy UDG. Otvory ve tvaru trumpet jsou ohnutí směrem nahoru a chůze po nich je bezpečná i v botách potřísněných olejem. Navíc se speciálním profilem hrany horizontály u paty schodiště je také horní roh bezpečný proti uklouznutí.

Schodiště je také zajištěné proti pádu malých předmětů. Schodišťové stupně jsou opatřeny uzavřenými příčkami a okolo podest jsou nasazené podlahové zarážky. 


Schodiště PERI UP Flex 125

Světlá šířka 1,20 optimální pro pohyb většího množství osob

Rameno schodiště PERI UP Flex 125 se liší od schodiště PERI UP Flex 100 pouze šířkou jednotlivých stupňů; všechny ostatní díly jsou stejné. Maximální výška schodiště se v běžném provedení z důvodu velkých ploch s provozním zatížením snižuje na 40 m.

S šířkou stupňů 125 cm je splněna světlá šířka 120 cm mezi sloupky, která je vyžadována v některých zemích. Pokud se vychází z toho, že šířka ramen jednoho člověka je 60 cm, pak je na schodišti možné se pohodlně vyhnout. Smysluplné je toto schodiště především na stavbách s velkým pohybem osob v obou směrech.

díly schodiště PERI UP Flex 125
Koncový schodišťový stupeň UAE 125

Koncový schodišťový stupeň UAE 125

Schodišťový stupeň UAR 125

Schodišťový stupeň UAR 125

Schodišťový nosník UA 125/100
Schodišťový nosník UA 250/200

Schodišťový nosník UA 125/100
Schodišťový nosník UA 250/200

Lišta na UH 125

Lišta na UH 125

PERI product

PERI UP přístupy na stavbách, v průmyslu a ve veřejném sektoru

PERI UP – Přístupy na stavbách, v průmyslu a ve veřejném sektoru (v anglickém jazyce)

Více než 50 stran cenných odborných informací.

 

PERI kontakty

Zde najdete správnou kontaktní osobu v PERI pro Vaše projekty.

kontakty PERI po celém světě

pošlete nám zprávu