You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Těžké podskružení VARIOKIT

Přehled

PERI VARIOKIT je stavebnice pro inženýrské stavby se standardizovanými díly. Jen tři základní díly pokryjí širokou škálu oblastí použití. PERI nedodává pouze požadovaný materiál pro inženýrské stavby, ale také příslušné know-how jako ucelené řešení výstavby na míru.

Geniálně jednoduché
Všestranně použitelné základní díly s možností standardního spojení pomocí čepů.

Optimalizace zatížení
Optimalizované statické využití dílů umožňuje hospodárné nasazení materiálu.

Cenově výhodné
Standardní pronajímatelné díly, které se neupravují, ale přesto najdou všestranné uplatnění.


Vysokopevnostní věž VST

Za použití standardních systémových dílů lze zhotovit širokou škálu systémů podskružení:

4sloupkové věže
Standardní konfigurace s rozměry 2 m x 2 m.
Nebo s volitelnými rozměry do velikosti max. 6,50 m x 6,50 m podle statických požadavků.

Věže s předsazenými sloupky  
V místech obzvlášť vysokého zatížení mohou být věže doplněny předsazenými sloupky, čímž se přípustná únosnost v daném místě zdvojnásobí.

Pole z podpěrných věži
Jednotlivé věže lze také propojit do polí, čímž lze dosáhnout výrazně vyšší příčné tuhosti v jednom směru.

Prostorové lešení
Propojení jednotlivých polí z podpěrných věží umožňuje zvýšit příčnou tuhost také ve druhém směru.

Pole ze spodních nosníků
V místě mostních opěr a pilířů lze systém použít také jako pole ze spodních nosníků až do výšky 10 m jen s horním uchycením.

Systém je doplněn o lešení PERI UP pro zajištění bezpečného přístupu.

Technické detaily:

  • zatížení sloupku až 700 kN
  • způsob nasazení do výšky 40 m je popsán v Návodu k montáži a použití
  • vyšší konstrukce lze realizovat po vypracování návrhu podle požadavků projektu
  • hlavu lze při plném zatížení obsluhovat s pomocí hydrauliky, která je umístěna nad hlavou
  • s pomocí odstupňovaných délek kolejnic RCS, dvou dorovnávacích prvků a hlavy lze plynule nastavit jakoukoli výšku

Příhradový vazník VRB

Systém se skládá z různých typů rámů, které zohledňují různé podmínky zatížení.

Rozlišujeme:

Podpěrné rámy
pro přenášení zatížení do vysokopevnostních věží.

Spojovací rámy
pro větší posouvající síly v podpěrné vazbě a nasazení jako vodicí ložiško a spojnice.

Standardní rámy
pro použití uprostřed pole.

Modulové lešení PERI UP se používá pro zajištění bezpečného přístupu k těžkému podskružení.

Technické detaily:

  • Při rozponech nad 18 m je rozhodující maximální ohybový moment o velikosti 3.000 kNm.
  • Kombinace různých délek rámů a dorovnávací funkce podpěrných rámů umožňují plynulé nastavení jakýchkoli rozponů a vyrovnání montážních tolerancí opěr.

Download