You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT pro spřažené mostní konstrukce

Přehled

Technický popis

V případě výstavby mostů metodou spřažené konstrukce jsou stavební materiály používány na základě svých vlastností. Tak existují ocelové díly namáhané v tahu a železobetonové díly, které jsou namáhány v tlaku. V prvním pracovním záběru je umístěn do požadované polohy ocelový nosník v podobě I profilu nebo komorového průřezu. Následně je na horní pás mostního nosníku ocelové komory nasazen bednicí vozík pro montáž bednění konzol. V závislosti na délce mostu jsou záběry vozíkem betonovány metodou vratného kroku, při nasazení dvou vozíků předem a s přeskakováním záběrů.

U menších mostních konstrukcí je oproti tomu požadováno levnější řešení bednění, protože použití bednicího vozíku by bylo nerentabilní z důvodu krátkodobého použití materiálu. V těchto případech jsou používána speciální řešení skruže s konzolami.

Postup bednění

Jako bednění jsou na vozík pro spřažené konstrukce použity panely z nosníků bednění. U dolní hrany konzol se většinou jedná o rovnou nakloněnou plochu, takže může být tvarování prvků poměrně jednoduché. Vyšší požadavky jsou kladeny na nosné zařízení, vozík pro spřažené konstrukce nebo na nosnou konzolu. Nosné zařízení musí umožňovat nastavení sklonu konzol, přizpůsobení příčnému a podélnému sklonu mostu.


Bednící vozík

Základem bednicího vozíku je podélný příhradový nosník, který sestává ze spodních nosníků systému HD 200. Jeho délku lze přitom modulárně upravovat.

Příčné příhradové vazby jsou kompletně vytvořeny ze systému VARIOKIT, který umožňuje ideální přizpůsobení rozměrům stavební konstrukce.

Systém VARIOKIT umožňuje neomezenou volbu roznášecí šířky příčné příhradové vazby. Tímto způsobem lze materiál optimálně využít po statické stránce a dosáhnout tak mimořádně hospodárného řešení.

Vozík pojíždí na válečcích, které jsou namontovány na vazbách ocelové konstrukce. Válečky jsou řiditelné, a proto lze bez problémů projíždět také malými poloměry.


Římsová konzola

Za použití standardního materiálu VARIOKIT lze sestavit konzoly podle tvaru stavební konstrukce.

Rozšířením stavebnice VARIOKIT o nevelký počet kotevních dílů vznikají pronajímatelná řešení pro širokou škálu aplikací. Kotvy tak lze obsluhovat buď „zezdola“ nebo „shora“.

V souladu se zásadami systému VARIOKIT lze také v tomto případě optimálně využít díly volbou roznášecí šířky s cílem dosažení co nejhospodárnějšího řešení.

Download