You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Podpěrný systém PERI UP Flex

Přehled

Všestranná - bezpečná - rychlá

Variabilita
Možnost přizpůsobení téměř jakémukoli tvaru stavby a zatížení od podpěrné věže až po komplexní prostorové nosné konstrukce

Modulové provedení
Jednotný modulový rozměr zajišťuje mimořádnou všestrannost ve všech třech směrech.

Tvarová stálost
Vysoká tuhost připojení zázvor umožňuje přemísťování rozměrných sestav s pomocí jeřábu

Kompatibilita
Přizpůsobeno systémům bednění PERI pro optimální odvádění zatížení

PERI UP Flex je univerzální modulové lešení pro plnění nejrůznějších úkolů. Lehký materiál lešení umožňuje hospodárnou montáž podpěrných lešení. Systémový modul 25 cm a 50 cm umožňuje optimální přizpůsobení nejrůznějším tvarům stavby a zatížení.

Podpěrné věže PERI UP mají osvědčení o typové zkoušce pro výšku do 21,89 m, připojit lze až dvě předsazená pole.


Technický popis

  • jako samostatně stojící věž do výšky 8,39 m, s horním ukotvením do výšky 21,89 m (příp. 22,34 m s nevytaženými patkami) s typovou zkouškou.
  • jako podpěrná věž s předsazenými poli nebo stěna z podpěrných věží pro vysoké vertikální a/nebo horizontální zatížení
  • jako prostorová nosná konstrukce pro téměř jakýkoli tvar stavby a zatížení, která je navržena dle specifikací projektu

Stěna z podpěrných věží / prostorové lešení

Stěna z podpěrných věží je složena z podpěrných věží, které jsou spojeny v jednom směru a vytvářejí tak pole. Ve směru stěny fungují podpěrné věže jako samostatný statický systém, a proto lze obvykle upustit od přijetí dalších opatření, jako např. zavětrování pro odvádění horizontálního zatížení. Typickým příkladem použití je výstavba mostů.

Systém PERI UP Flex uplatní svou variabilitu zejména při nasazení v prostorových nosných konstrukcích. Zde lze umístění sloupků přesně přizpůsobit požadavkům stavby na zatížení. Velmi vysoké soustředěné zatížení lze stejně tak snadno odvést jako nepatrné plošné zatížení. Standardní materiál umožňuje přizpůsobení nejsložitějším geometrickým tvarům bez velké námahy. Vysoká tuhost připojení zázvor zajišťuje tvarovou stálost také velmi velkých sestav lešení při jejich přemísťování jeřábem, nebo přesouvání na kolečkách. Všechny sloupky lze vzájemně pevně spojit na tah. Sestavy tak lze předběžně smontovat na zemi a následně spojit do velkých podpěrných lešení. Pracovní plošiny pro obsluhu bednění a také přístupy lze integrovat osazením systémových podlah a schodišť uvnitř podpěrného lešení.


Podpěrná věž MDS

Montáž a demontáž všech jednotlivých dílů podpěrné věže je prováděna systematicky, přičemž předem montované zábradlí zajišťuje potřebnou ochranu. Podlahy jsou nedílnou součástí a ústředním prvkem podpěrné věže PERI UP Flex MDS. Urychlují manipulaci a současně zajišťují vysokou míru bezpečnosti bez nutnosti dalších pracovních kroků a použití dílů, které pomáhají zajistit rozestavěné lešení.

  • Rychlá a hospodárná práce
  • Jednoduchý postup montáže s malým počtem systémových dílů
  • Vysoká míra bezpečnosti ve všech fázích montáže
  • Optimalizovaný pohyb při práci a ergonomické držení těla