You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zařízení pro letmou betonáž VARIOKIT

Přehled

Řešení PERI VARIOKIT pro letmou betonáž je kombinací únosných rámů z ocelových uzavřených profilů pro odvedení zatížení a standardních dílů VARIOKIT pro vytvoření bednění, pracovního lešení, plošin a přizpůsobení tvaru průřezu.

Řešení šité na míru
Optimalizace rozložení zatížení s přizpůsobením rozsáhlým změnám tvaru.

Jednoduché použití
Efektivní nasazení za použití standardizovaného stavebnicového systému podle požadavků stavby.

Bezpečnost
Kompatibilní systémy lešení nabízejí modulové pracovní lávky a přístupy k jakémukoli pracovišti.


Technický popis

Vůz pro letmou betonáž odvádí zatížení čerstvým betonem do nosné konstrukce a umožňuje přesun bednění od záběru k záběru. Aby mohlo být bednění upraveno podle požadovaného komorového průřezu je využito řešení se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO.

  • při standardním použití se dvěma hlavními rámy - hmotnost záběrů do 270 t
  • možnost betonáže záběrů s délkou až 5,75 m
  • maximální míra přizpůsobení sklonu v příčném a podélném směru
  • nasazení v poloměrech a klotoidách
  • optimalizace hmotnosti v důsledku vysokého stupně vytížení materiálu
  • samostatné seřízení prostřednictvím integrované hydrauliky zajišťuje přesnost a rozměrovou stálost výsledků betonáže
  • všechny moduly lze bez nutnosti dalších úprav opět použít

Download